Immunoterapi har indenfor de allerseneste år givet væsentlige fremskridt i behandlingen af avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Først med PD-1 antistofferne Nivolumab og Pembrolizumab som andenlinie behandling, og senest er også PD-L1 antistoffet Atezolizumab godkendt i Danmark til denne indikation.  Pembrolizumab er godkendt til førstelinie behandling ved avanceret NSCLC med PD-L1 ekspression i ≥50% af tumorcellerne, ...

Merkelcelle carcinom (MCC) er som tidligere beskrevet (BestPractice 2017) en meget aggressiv hudassocieret kræftform karakteriseret som hurtigt prolifererende med en overordentlig høj risiko for spredning, og en hastigt faldende overlevelse i takt med spredning regionalt og fjernt.  For patienter med resektabel lokal og regional (lymfeknuder) sygdom er det adjuverende onkologiske tilbud strålebehandling. For patienter med ...

Ved dette års ASCO fik man indtrykket af ufortrødent fortsat og intenst arbejde for at forbedre prognosen for patienter med kræft i urinvejene, urothelialt karcinom. I et fyldt auditorium fik Thomas Powles, kendt uro-onkolog fra Barts Cancer Institute, London, alles opmærksomhed med ordene “If you’ve been on holiday for the past three years, let me ...

Next Generation Sequencing (NGS) vinder frem på hospitalerne, både i diagnostikken og indenfor personlig medicin, hvor behandlingen målrettes den enkelte patient. I dag udføres både DNA- og RNA-sekventering rutinemæssigt og på akkrediteret niveau i hospitalsregi til identifikation af mutationer og fusionsgener. Mange arvelige cancere bliver analyseret på basis af store gen-paneler eller ved sekventering af ...

Billeddiagnostik og immunterapi med checkpoint-hæmmere

Onkologi | Kasper F. Guldbrandsen | 19. Jun 2018 kl. 8:19 |

Immunterapi med checkpoint-hæmmere har vist sig som et effektivt behandlingstilbud mod en række kræftsygdomme, for hvilke der tidligere kun var få behandlingsmuligheder, som for eksempel avanceret malignt melanom og metastaserende ikke-småcellet lungecancer.  Forenklet sagt virker checkpoint-hæmmere gennem aktivering af et immunrespons mod cancercellerne, således at der sker en infiltration af immunceller ind i tumoren, der ...

Immun-checkpoint inhibitorer (ICI’er) er en betegnelse for monoklonale antistoffer, der blokerer overflademolekyler på T-celler. En sådan blokade vil kunne ophæve en immunologisk dæmpning af T-celler og derved øge et naturligt immunrespons mod kræftceller. ICI’er har gennem det seneste årti vundet en plads i behandlingen af blandt andet malignt melanom, ikke-småcellet lungekræft, renalcellekarcinomer og Hodgkins lymfom. Aktuelt findes ...

Immun-checkpoint inhibitorer (ICI’er) er en betegnelse for monoklonale antistoffer, der blokerer overflademolekyler på T-celler. En sådan blokade vil kunne ophæve en immunologisk dæmpning af T-celler og derved øge et naturligt immunrespons mod kræftceller.1 ICI’er har gennem det seneste årti vundet en plads i behandlingen af blandt andet malignt melanom, ikke-småcellet lungekræft, renalcellekarcinomer og Hodgkins lymfom.2 ...

PD-L1 ekspression og immunterapi af NSCLC

Onkologi | Jens Benn Sørensen | 30. Jan 2018 kl. 12:47 | ,,

Ikke-småcellet lungekræft er desværre fortsat en meget hyppig kræftsygdom med 4700 nye tilfælde diagnosticeret i 2016. Prognosen er stadig særdeles alvorlig, om end fem-års overlevelsen for samtlige nydiagnosticerede tilfælde nu er steget til 14,5% i den seneste årsrapport fra Dansk Lunge Cancer Register mod 9,8% i 2003. Ved de tidlige stadier af NSCLC har behandlingskonceptet de seneste ...

PD-L1 ekspression og immunterapi af NSCLC

Onkologi | Jens Benn Sørensen | 23. Jan 2018 kl. 10:34 | ,,

Ikke-småcellet lungekræft er desværre fortsat en meget hyppig kræftsygdom med 4700 nye tilfælde diagnosticeret i 2016.1 Prognosen er stadig særdeles alvorlig, om end fem-års overlevelsen for samtlige nydiagnosticerede tilfælde nu er steget til 14,5% i den seneste årsrapport fra Dansk Lunge Cancer Register mod 9,8% i 2003.1  Ved de tidlige stadier af NSCLC har behandlingskonceptet ...

Immunterapi specielt i relation til behandling med immun-checkpoint blokere er stadig et af de helt fremtrædende emner på ESMO 2017 med mere end 45 sessioner indenfor dette emne. Ved ESMO i år var der specielt fokus på mulighederne for at kombinere immunterapi med andre terapiformer, og udvikling af nye biomarkører til udvælgelse af patienter, der er ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge