Immunterapi er stormet frem i kræftbehandlingen det seneste årti. Især de immunregulerende antistoffer Ipilimumab, Nivolumab og Pembrolizumab viser lovende resultater og er blevet hjørnesten inden for behandlingen af metastatisk melanom og non-små-cellet lunge cancer (NSCLC).1-5 Atezolixumab, et PD-L1 antistof, er netop godkendt af FDA til behandling af patienter med platinresistent blærecancer, og det er blot et ...

I Danmark er der hvert år ca. 400 patienter, der får stillet diagnosen dissemineret malignt melanon, og de har historisk set haft særdeles dårlig prognose med median overlevelse på 8-10 måneder og en 5-års overlevelse på ca. 10%. Der er imidlertid sket store fremskridt i behandlingen af malign melanon indenfor de seneste 5 år, så ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge