Iskæmisk hjertesygdom (IHS) er potentielt en alvorlig sygdom, og patienter med denne lidelse fylder en betydelig del i det danske sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt, at udredning og behandling af disse patienter er både effektiv og rationel.  Grundlæggende kan patienter med IHS præsentere sig på to måder: • AKS (Akut Koronart Syndrom: STEMI eller NSTEMI/ustabil ...

Atherosklerotisk hjerte-kar-sygdom, herunder iskæmisk hjertesygdom (IHS), er en sygdom med en betydelig arvelighed. Tvillingestudier viser meget enslydende, at omkring 50% af sygdomsvariationen ved IHS kan tilskrives genetik.1 Arvegangen er oftest kompleks. Det har ¬vanskeliggjort tidligere tiders genetisk forskning, der på grund af metodemæssige begrænsninger primært har fokuseret på undersøgelse af udvalgte kandidat-gener, hvilket kun har ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge