RESUME Hvordan inflammatorisk tarmsygdom (IBD) opstår er ikke helt fastslået, men både genetik, immunologi og miljøfaktorer (herunder livstilsfaktorer) spiller ind. Man har identificeret over 200 regioner i genomet, der associerer med risikoen for at udvikle IBD. De såkaldte lange RNA-molekyler (lncRNAs) har vist sig at spille en central rolle i reguleringen af gen-ekspressionen, men flere ...

Okulær inflammation forekommer hos omkring 4-6% af alle patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Både ved colitis ulcerosa og morbus Crohn kan inflammatorisk øjensygdom være det præsenterende symptom. De hyppigste former for okulær involvering, er uveitis, scleritis og episcleritis.1 Betændelse i perifere del af cornea samt conjunktivitis kan ligeledes forekomme.2  Scleritis og episcleritis Scleritis er en inflammatorisk ...

På mindre end 20 minutter kan patienter gennem en app på deres smartphone kan måle fæcescalprotectin i afføringen og dermed sygdomsaktivitet ved henholdsvis morbus Crohn og colitis ulcerose. Snart bliver det også mulig at anvende en app ved irritabel tyktarm. Klik og hør Pia Munkholm fortælle om, hvor enkelt det er at anvende ...

I 2017 udgav Olén et al. et stort retrospektivt populations-baseret kohorte-studie, hvor man ud fra registerbaserede data inkluderede alle IBD-patienter med debut i barnealderen (pIBD) i Sverige i perioden 1964-2014.1 Der blev identificeret 9405 personer, hvoraf 497 efterfølgende udviklede cancer.  Der påvistes således en fordobling af cancerrisikoen for pIBD-patienter i forhold til baggrundsbefolkningen. Desuden fandtes ...

Det er en almindelig klinisk erfaring, at patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD), colitis ulcerosa og morbus Crohn, periodevis i forløbet har gener fra abdomen, som ikke er tæt korreleret med graden af inflammation i blodprøver. Dette kan dokumenteres i metaanalyser. Forekomsten er hyppig og af flere beskrevet som værende tilstede hos ca. 40% af IBD-patienterne. Nogle har ...

De kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (Inflammatory Bowel Disease, IBD), Crohn’s sygdom (Crohn’s disease, CD) og colitis ulcerosa (ulcerative colitis, UC), er kroniske, livslange sygdomme, der er relateret til vestlig livsstil. Hyppigheden er stigende verden over, og i Danmark er den næsten 1%. IBD rammer ofte patienterne i deres unge år. Sygdommene har derfor stor betydning for patienternes og ...

Hvordan opstår forskningsemner inden for inflammatorisk tarmsygdom (IBD)? Er det en forskergruppes særlige fokus, der definerer emnet? Er det mon en sponsor, der er med til at sætte rammen for forskningsemnet? Eller er emnevalget udelukkende drevet af nysgerrighed? Forskning inden for IBD skal naturligvis have som overordnet formål at forbedre tilværelsen for de patienter, der har ...

6-Mercaptopurin (6-MP) og azathioprin går under fællesbetegnelsen thiopurin og anvendes som remissionsbevarende behandling af patienter med henholdsvis morbus Crohn og colitis ulcerosa. Thiopurin er billig, effekten er holdbar over tid, og der er lang erfaring med kronisk inflammatorisk tarmsygdom og thiopurin-behandling, da disse lægemidler har været anvendt i behandling af dette (IBD) i mere end 50 ...

Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), morbus Crohn og colitis ulcerosa, er kroniske sygdomme, der kan medføre betydelig morbiditet, fysisk funktionsnedsættelse og uarbejdsdygtighed. Sygdommenes kroniske karakter, tidlige debut og uforudsigelige forløb påvirker ikke blot patienterne fysisk, men også emotionelt, socialt og i form af nedsat evne til at studere og arbejde. Derfor er de samfundsmæssige omkostninger til disse sygdomme ...

Ungdomsårene fra 18-25 år er den alder, hvor flest bliver diagnosticeret med Inflammatory bowel diseases (IBD), specielt morbus Chron, og en fjerdedel af alle nye IBD-diagnoser bliver stillet hos unge under 20 år. Desuden er incidensen af IBD hos børn stigende (ibid). Overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling er svær for mange unge, og en del er ikke ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge