App til måling af sygdomsaktivitet ved IBD og snart også IBS

#0071A7 | BestPractice | 11. Mar 2019 kl. 10:12 | ,

På mindre end 20 minutter kan patienter gennem en app på deres smartphone kan måle fæcescalprotectin i afføringen og dermed sygdomsaktivitet ved henholdsvis morbus Crohn og colitis ulcerose. Snart bliver det også mulig at anvende en app ved irritabel tyktarm. Klik og hør Pia Munkholm fortælle om, hvor enkelt det er at anvende ...

Cancer hos patienter diagnosticeret med IBD i barnealderen

| Mikkel Malham | 23. Nov 2018 kl. 1:55 |

I 2017 udgav Olén et al. et stort retrospektivt populations-baseret kohorte-studie, hvor man ud fra registerbaserede data inkluderede alle IBD-patienter med debut i barnealderen (pIBD) i Sverige i perioden 1964-2014.1 Der blev identificeret 9405 personer, hvoraf 497 efterfølgende udviklede cancer.  Der påvistes således en fordobling af cancerrisikoen for pIBD-patienter i forhold til baggrundsbefolkningen. Desuden fandtes ...

Det er en almindelig klinisk erfaring, at patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD), colitis ulcerosa og morbus Crohn, periodevis i forløbet har gener fra abdomen, som ikke er tæt korreleret med graden af inflammation i blodprøver. Dette kan dokumenteres i metaanalyser. Forekomsten er hyppig og af flere beskrevet som værende tilstede hos ca. 40% af IBD-patienterne. Nogle har ...

Interaktioner mellem gener og rygning i relation til IBD

| Vibeke Andersen | 21. Mar 2018 kl. 1:59 | ,,

De kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (Inflammatory Bowel Disease, IBD), Crohn’s sygdom (Crohn’s disease, CD) og colitis ulcerosa (ulcerative colitis, UC), er kroniske, livslange sygdomme, der er relateret til vestlig livsstil. Hyppigheden er stigende verden over, og i Danmark er den næsten 1%. IBD rammer ofte patienterne i deres unge år. Sygdommene har derfor stor betydning for patienternes og ...

Hvordan opstår forskningsemner inden for inflammatorisk tarmsygdom (IBD)? Er det en forskergruppes særlige fokus, der definerer emnet? Er det mon en sponsor, der er med til at sætte rammen for forskningsemnet? Eller er emnevalget udelukkende drevet af nysgerrighed? Forskning inden for IBD skal naturligvis have som overordnet formål at forbedre tilværelsen for de patienter, der har ...

6-Mercaptopurin (6-MP) og azathioprin går under fællesbetegnelsen thiopurin og anvendes som remissionsbevarende behandling af patienter med henholdsvis morbus Crohn og colitis ulcerosa. Thiopurin er billig, effekten er holdbar over tid, og der er lang erfaring med kronisk inflammatorisk tarmsygdom og thiopurin-behandling, da disse lægemidler har været anvendt i behandling af dette (IBD) i mere end 50 ...

Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), morbus Crohn og colitis ulcerosa, er kroniske sygdomme, der kan medføre betydelig morbiditet, fysisk funktionsnedsættelse og uarbejdsdygtighed. Sygdommenes kroniske karakter, tidlige debut og uforudsigelige forløb påvirker ikke blot patienterne fysisk, men også emotionelt, socialt og i form af nedsat evne til at studere og arbejde. Derfor er de samfundsmæssige omkostninger til disse sygdomme ...

Ungdomsårene fra 18-25 år er den alder, hvor flest bliver diagnosticeret med Inflammatory bowel diseases (IBD), specielt morbus Chron, og en fjerdedel af alle nye IBD-diagnoser bliver stillet hos unge under 20 år. Desuden er incidensen af IBD hos børn stigende (ibid). Overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling er svær for mange unge, og en del er ikke ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge