Det er velkendt, at kirurgi kan give anledning til kroniske smerter. Til trods for deres egenart er de mest kendte postoperative smerter nok fantomsmerter, men kroniske smerter kan også forekomme efter andre kirurgiske indgreb. Hyppigheden varierer betydeligt, fra 5% til 70%, afhængigt af hvilket indgreb, der er tale om. Amputation (op til 70% får fantomsmerter), thorakotomi ...

Det er velkendt, at kirurgi kan give anledning til kroniske smerter. Til trods for deres egenart er de mest kendte postoperative smerter nok fantomsmerter, men kroniske smerter kan også forekomme efter andre kirurgiske indgreb. Hyppigheden varierer betydeligt, fra 5% til 70%, afhængigt af hvilket indgreb, der er tale om. Amputation (op til 70% får fantomsmerter), ...

Trods mange studier er det fortsat uafklaret, om hvorvidt der sker ændring i kontinensstatus efter hysterektomi sammenlignet med ikke-hysterektomerede kvinder. Longitudinelle studier har styrken til at undersøge kausaliteter, men follow-up tiden er sjældent mere end fem år, og mange studier lider under lave svarprocenter, jo flere år der inkluderes. Dertil kommer de multifaktorielle årsager, som bidrager til ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge