Fuld amning de første fire-seks levemåneder anbefales af WHO1 og Sundhedsstyrelsen2 for at reducere barnets risiko for fremtidig overvægt,3-6 type 1-diabetes7-9 og type 2-diabetes.10,11  Hypoglykæmi efter amning er en frygtet tilstand hos kvinder med type 1-diabetes.12,13 Derfor bliver kvinder med type 1-diabetes ofte anbefalet at spise før eller under hver amning for at undgå hypoglykæmi.14 ...

Med god grund er der i diabetologien fokus på komplicerende sygdom i det perifere nervesystem, mens der er mindre opmærksomhed på centralnervesystemet. Det er der, med lige så god grund, for tiden ved at blive ændret på. For hvad er betydningen af hypo- og hyperglykæmi for hjernens kognitive funktion? De fleste organer kan omsætte forskellige energiformer; hjernen derimod kun glukose ...

Med god grund er der i diabetologien fokus på komplicerende sygdom i det perifere nervesystem, mens der er mindre opmærksomhed på centralnervesystemet. Det er der, med lige så god grund, for tiden ved at blive ændret på. De fleste organer kan omsætte forskellige energiformer; hjernen derimod kun glukose og i sjældne tilfælde ketoner. Der er ...

Hypoglykæmi i patientperspektiv

Apoteket | Ulrik Pedersen-Bjergaard | 4. Apr 2017 kl. 11:58 | ,

Hypoglykæmi er en bivirkning til behandling med insulin, sulfonylurinstoffer, meglitinider eller ved kombinationsbehandling, hvor disse lægemidler indgår. Det er vigtigt, at patienterne forstår, at hypoglykæmi ikke er en del af sygdommen. Som læger er det vigtigt at huske, at hypoglykæmi ved behandling af type 2-diabetes kun forekommer i de tilfælde, hvor patienten behandles med et ...

Hypoglykæmi i patientperspektiv

Apoteket | Ulrik Pedersen-Bjergaard | kl. 11:57 | ,

Hypoglykæmi er en bivirkning til behandling med insulin, sulfonylurinstoffer, meglitinider eller ved kombinationsbehandling, hvor disse lægemidler indgår. Det er vigtigt, at patienterne forstår, at hypoglykæmi ikke er en del af sygdommen. Som læger er det vigtigt at huske, at hypoglykæmi ved behandling af type 2-diabetes kun forekommer i de tilfælde, hvor patienten behandles med et ...

Patienter med type 1-diabetes har i gennemsnit et til halvandet insulintilfælde om året.  Episoderne er imidlertid meget skævt fordelt. Således er kun 5% af patienterne involveret i de fleste af alle tilfælde af svær hypoglykæmi. En del af forklaringen på denne skæve fordeling er, at nogle patienter mister evnen til at mærke, at deres blodsukker ...

Hypoglykæmi er den hyppigste akutte komplikation til type 1-diabetes hos børn. Til trods for, at de nyeste studier med brug af moderne insulinbehandlingsregimer1-3 ikke længere kan påvise en sammenhæng mellem risikoen for alvorlig hypoglykæmi (bevidstløshed og kramper) og blodsukkerkontrol i det nær-normale område, er mange forældre til børn med type 1-diabetes fortsat plagede af en ...

Med god grund er der i diabetologien fokus på komplicerende sygdom i det perifere nervesystem, mens der er mindre opmærksomhed på centralnervesystemet. Det er der, med lige så god grund, for tiden ved at blive ændret på. De fleste organer kan omsætte forskellige energiformer; hjernen derimod kun glukose og i sjældne tilfælde ketoner. Der er ...

Hypoglykæmi i patientperspektiv

Sygeplejersken | Ulrik Pedersen-Bjergaard | 14. Mar 2017 kl. 3:34 | ,

Hypoglykæmi er en bivirkning til behandling med insulin, sulfonylurinstoffer, meglitinider eller ved kombinationsbehandling, hvor disse lægemidler indgår. Det er vigtigt, at patienterne forstår, at hypoglykæmi ikke er en del af sygdommen. Som læger er det vigtigt at huske, at hypoglykæmi ved behandling af type 2-diabetes kun forekommer i de tilfælde, hvor patienten behandles med et ...

Hypoglykæmi i patientperspektiv

Sygeplejersken | Ulrik Pedersen-Bjergaard | kl. 1:16 | ,

Hypoglykæmi er en bivirkning til behandling med insulin, sulfonylurinstoffer, meglitinider eller ved kombinationsbehandling, hvor disse lægemidler indgår. Det er vigtigt, at patienterne forstår, at hypoglykæmi ikke er en del af sygdommen. Som læger er det vigtigt at huske, at hypoglykæmi ved behandling af type 2-diabetes kun forekommer i de tilfælde, hvor patienten behandles med et ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge