Personer med type 1-diabetes lever med en daglig risiko for insulintilfælde (svær hypoglykæmi). Et insulintilfælde er en episode med lavt blodsukker og bevidsthedssløring/bevidstløshed, hvor personen har brug for hjælp fra andre for at normalisere blodsukkeret.1 Episoderne har en negativ påvirkning på patienternes livskvalitet og kan føre til permanent hjerneskade og død.2,3  Samtidig er risikoen for ...

Patienter med type 1-diabetes har i gennemsnit et til halvandet insulintilfælde om året.  Episoderne er imidlertid meget skævt fordelt. Således er kun 5% af patienterne involveret i de fleste af alle tilfælde af svær hypoglykæmi. En del af forklaringen på denne skæve fordeling er, at nogle patienter mister evnen til at mærke, at deres blodsukker ...

Personer med type 1-diabetes lever med en daglig risiko for insulintilfælde (svær hypoglykæmi). Et insulintilfælde er en episode med lavt blodsukker og bevidsthedssløring/bevidstløshed, hvor personen har brug for hjælp fra andre for at normalisere blodsukkeret.1 Episoderne har en negativ påvirkning på patienternes livskvalitet og kan føre til permanent hjerneskade og død.2,3  Samtidig er risikoen for ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge