Blokering af renin-angiotensin systemet (RAS) med angiotensin converting enzyme (ACE) hæmmere eller angiotensin II-receptor blokkere (ARB) forbedrer prognosen hos patienter med kronisk hjertesvigt.  RAS-blokaden reducerer dødeligheden relateret til progredierende hjerteinsufficiens og medfører færre akutte dødsfald og indlæggelser på grund af forværring i tilstanden. Desuden er der symptomatiske effekter i form af aftagende dyspnø, mindre træthed ...

Hypertension er associeret med remodellering af resistenskar, karakteriseret ved en øget media-til-lumen ratio, i både mennesker og dyremodeller anvendt i eksperimentelle hypertensionsstudier. Remodelleringen af arterievæggen er associeret med en signifikant øget stivhed af karvæggen samt en øget kardiovaskulær risiko for patienterne. Nogle typer farmakoterapi kan imødegå remodelleringen, mens andre, på trods af en normalisering af patienternes blodtryk, ikke ...

Hypertension er associeret med remodellering af resistenskar, karakteriseret ved en øget media-til-lumen ratio, i både mennesker og dyremodeller anvendt i eksperimentelle hypertensionsstudier.1-5 Remodelleringen af arterievæggen er associeret med en signifikant øget stivhed af karvæggen6-8 samt en øget kardiovaskulær risiko for patienterne. Nogle typer farmakoterapi kan imødegå remodelleringen, mens andre, på trods af en normalisering af ...

D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, som hovedsageligt dannes ved solbestråling af huden, men kan også indtages gennem kosten og kosttilskud.1 D-vitaminmangel er almindelig, specielt i vintersæsonen, hvor solens stråler ikke kan danne tilstrækkelige mængder D-vitamin i huden. Andre faktorer forbundet med D-vitaminmangel omfatter rygning, lav uddannelse, overforbrug af alkohol, høj alder, fysisk inaktivitet, dårlig ernæring ...

Af Ulla Overgaard Andersen, overlæge, Kardiologisk Afsnit, Holbæk Sygehus Amerikanske livsforsikringsfirmaer fandt i 1950’erne ud af, at blodtryk over 140/90 mmHg medførte en tidlig død, og dermed var patienter med hypertension en udgift for livsforsikringsfirmaerne. Efter den tid satte man traditionelt blodtryksgrænsen til 140/90 mmHg, og den værdi er også det målblodtryk, der sigtes efter, ...

Af Peter Duedal, praktiserende læge, Ranum I almen praksis, hvor der er en tiltagende mængder af opgaver, er det oplagt at uddelegere. Jeg kan kun anbefale mine kolleger at inddrage praksissygeplejersken i arbejdet med for eksempel den hypertensive patient. Specielt efter den sidste anbefaling fra DSAM (december 2012) om ”type 2-diabetes, et metabolisk syndrom”, hvor ...

Af Aase Engberg, konsulent, dr.med., speciallæge i neurologi, Center for Hjerneskade, København   Blodprop eller blødning i hjernen hører til de hyppigste og også mest invaliderende sygdomme, især blandt den ældre del af befolkningen. I Danmark medfører lidelserne ca. 12.000 hospitalsindlæggelser årligt; hver syvende dansker rammes. Har man været gennem et forløb med blodprop eller ...

Af Niels C Heebøll-Nielsen, pensioneret alment praktiserende læge, 2007-12 afdelingslæge ved IRF Traditionelt doseres medicin om morgenen. Når det drejer sig om antihypertensiv medicin, har undersøgelser imidlertid sandsynliggjort, at det er fordelagtigt, at noget antihypertensiv medicin indtages ved sengetid. Flere undersøgelser har rapporteret om klinisk betydningsfulde forskelle på morgen- og aftendosering, hvad angår blodtryksnedsættende effekt ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge