RESUME Vi mangler stadig viden om udviklingen i antallet af keratinocytkarcinomer (KC) i den danske befolkning, men anslår, at vi i Danmark minimum behandler ca. 35.000 basalcellekarcinomerom året – både førstegangstilfælde og patienter med gentagne hudkræfttilfælde. Cancerregistrets opgørelser viser, at antallet af KC-tilfælde er steget de seneste år, især hos mænd, og at antallet af tilfælde ...

Merkelcelle carcinom (MCC) er, som tidligere beskrevet i BestPractice Onkologi august 2017, en meget aggressiv, hudassocieret kræftform. Den er karakteriseret ved at være hurtigt prolifererende med en overordentlig høj risiko for spredning og en hastigt faldende overlevelse i takt med spredning regionalt og fjernt.  For patienter med resektabel lokal og regional (lymfeknuder) sygdom er det ...

Mange lægemidler kan som en bivirkning øge hudens følsomhed for UV-stråling. Afhængig af graden af UV-følsomhed kan dette føre til øget risiko for hudkræft. Et eksempel er blodtryksmedicinen hydrochlorthiazid, som for nylig blev kædet sammen med en stærkt øget risiko for non-melanom hudkræft, især spinocellulære karcinomer (SCC).1,2 På baggrund af studiet udsendte det Europæiske Lægemiddel-agentur ...

Røntgenstråling øger risikoen for cancer, herunder nonmelanoma skin cancer (NMSC). Den tidligere ukritiske brug af Bucky-stråler til behandling af hudsygdomme, herunder akne og psoriasis hos børn og unge er relateret til BCC-udvikling med en latenstid på over 20 år. Dyberegående strålebehandling er associeret til forskellige cancertyper, herunder basal cell carcinoma (BCC) og squamous cell carcinoma ...

I 2007 blev kampagnen ”Skru ned for solen mellem 12 & 15” (Solkampagnen) fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden lanceret. Forekomsten af modermærkekræft var tredoblet i de foregående 30 år, og Danmark havde en af verdens højeste forekomster af modermærkekræft på trods af relativt få årlige solskinstimer sammenlignet med mange andre lande.  Der er årligt 16.500 ...

Kutant basal celle karcinom (BCC) er en immunogen tumor, hvilket fremgår af den øgede risiko for udvikling af BCC hos immunsupprimerede patienter samt forekomsten af tumorinfiltrerende lymfocytter (TILs) i det omgivende tumorstroma. Hvor cancerbehandling og tumorbiologi tidligere primært var fokuseret på cancerceller isoleret, har forståelsen af det immunologiske respons på tumorvækst og samspillet mellem cancervækst og immunsystemets ...

Melatonin som solcreme

Dermatologi | Jacob Rosenberg | 3. Mar 2017 kl. 8:21 |

Hudkræft er et voksende problem både i Danmark og internationalt,1,2 og en vigtig del af patogenesen skyldes UV-stråling fra solen. Problemstillingen har tiltagende relevans, idet et stigende antal patienter behandles med immunsupprimerende medicin, ligesom befolkningen generelt er ældre end hos tidligere generationer, hvilket samlet set øger forekomsten af UV-induceret hudkræft. Trods øget opmærksomhed på problemet, ...

Optisk kohærens tomografi (Eng: Optical coherence tomography – OCT) er en noninvasiv billeddannende teknik, baseret på interferens af infrarødt lys, som er i stand til at visualisere mikrostrukturel morfologi i humant væv.1 Inden for oftalmologi har OCT fået sin faste plads til diagnostik af sygdomme i retina, mens OCT inden for dermatologi endnu ikke har ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge