I 2007 blev kampagnen ”Skru ned for solen mellem 12 & 15” (Solkampagnen) fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden lanceret. Forekomsten af modermærkekræft var tredoblet i de foregående 30 år, og Danmark havde en af verdens højeste forekomster af modermærkekræft på trods af relativt få årlige solskinstimer sammenlignet med mange andre lande.  Der er årligt 16.500 ...

Kutant basal celle karcinom (BCC) er en immunogen tumor, hvilket fremgår af den øgede risiko for udvikling af BCC hos immunsupprimerede patienter samt forekomsten af tumorinfiltrerende lymfocytter (TILs) i det omgivende tumorstroma. Hvor cancerbehandling og tumorbiologi tidligere primært var fokuseret på cancerceller isoleret, har forståelsen af det immunologiske respons på tumorvækst og samspillet mellem cancervækst og immunsystemets ...

Melatonin som solcreme

#D6BC81 | Jacob Rosenberg | 3. Mar 2017 kl. 8:21 |

Hudkræft er et voksende problem både i Danmark og internationalt,1,2 og en vigtig del af patogenesen skyldes UV-stråling fra solen. Problemstillingen har tiltagende relevans, idet et stigende antal patienter behandles med immunsupprimerende medicin, ligesom befolkningen generelt er ældre end hos tidligere generationer, hvilket samlet set øger forekomsten af UV-induceret hudkræft. Trods øget opmærksomhed på problemet, ...

Optisk kohærens tomografi (Eng: Optical coherence tomography – OCT) er en noninvasiv billeddannende teknik, baseret på interferens af infrarødt lys, som er i stand til at visualisere mikrostrukturel morfologi i humant væv.1 Inden for oftalmologi har OCT fået sin faste plads til diagnostik af sygdomme i retina, mens OCT inden for dermatologi endnu ikke har ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge