Har mænd og kvinder lige meget HPV-relateret cancer?

Sygeplejersken | Malene Skorstengaard | 23. Sep 2019 kl. 10:06 |

Højrisiko HPV-infektioner er involveret i patogenesen af cervix-, vulva-, vagina-, anal-, penis- og oropharyngeal-cancer. HPV type 16 er den mest prævalente i alle typer af de såkaldte HPV-relaterede cancere. Øvrige højrisiko HPV-typer er i varierende grad repræsenteret i de forskellige cancertyper. Således er HPV18 næsthyppigst i cervix- og analcancer, mens HPV33 er næsthyppigst i penis- ...

Tilliden til HPV-vaccination er på vej tilbage

Sygeplejersken | Bolette Søborg | 3. Sep 2018 kl. 10:44 |

I Danmark har vi den højeste forekomst af livmoderhalskræft i Norden.1 Hvert år får ca. 375 kvinder i Danmark konstateret livmoderhalskræft,2 og mere end halvdelen af dem er under 45 år. Hyppigheden er størst blandt kvinder i 35-års alderen.3 Livmoderhalskræft rammer altså også helt unge kvinder. De kvinder, der klarer sig igennem sygdomsforløbet og bliver ...

27. maj, 2018 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet de reviderede danske retningslinjer for livmoderhalskræftscreening udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen.1  De reviderede anbefalinger betyder, at Danmark slutter sig til et stigende antal lande, hvor brugen af molekylære human papillomavirus (HPV) test helt eller delvist erstatter de nuværende cellebaserede undersøgelser. Ganske enkelt fordi HPV test er bedre til ...

Mundsvælgkræft induceret af humant papillomavirus (HPV) har været i voldsom stigning i de seneste par årtier. Et nyt studie fra Rigshospitalet viser fortsat stigning i perioden 2011-2014 og forventes nu at ramme ca. 450 danskere årligt. Mundsvælgkræft kan dermed ende med at blive mere udbredt end livmoderhalskræft i Danmark. Sygdommen skyldes i størstedelen af tilfældene HPV-type 16 ...

Mundsvælgkræft induceret af humant papillomavirus (HPV) har været i voldsom stigning i de seneste par årtier.1,2 Et nyt studie fra Rigshospitalet viser fortsat stigning i perioden 2011-2014 og forventes nu at ramme ca. 450 danskere årligt.3 Mundsvælgkræft kan dermed ende med at blive mere udbredt end livmoderhalskræft i Danmark. Sygdommen skyldes i størstedelen af tilfældene ...

HPV-vaccination – undersøgelse om kvinder, der har haft bivirkninger

Almen praksis | Pernille Tanggaard Andersen | 24. Aug 2017 kl. 10:14 |

På verdensplan er livmoderhalskræft den fjerde mest udbredte kræftform blandt kvinder. Globalt estimeres det, at omkring 528.000 kvinder årligt får konstateret sygdommen, hvor næsten 266.000 dør som følge heraf. Sygdomsforekomsten er højest i udviklingslandene.1 I 2006 blev det muligt at vaccinere mod enkelte infektionstyper af humant papillomavirus (HPV), som er seksuelt overførte. I Danmark tilbydes ...

Siden 1960’erne har Danmark og mange andre vestlige lande indført screeningsprogrammer mod livmoderhalskræft, hvilket har ført til et markant fald i forekomsten og dødeligheden af denne sygdom.1,2 Alligevel diagnosticeres hvert år omkring 375 livmoderhalskræfttilfælde i Danmark, og ca. 100 kvinder dør årligt som følge af sygdommen.1 Indtil for nylig har livmoderhalskræftscreeningsprogrammet udelukkende været baseret på ...

De fleste kvinder oplever på et tidspunkt i deres liv infektion med Human papillomavirus (HPV). Immunforsvaret formår at bekæmpe infektionen, men nogle kvinder udvikler en kronisk HPV infektion, som kan resultere i livmoderhalskræft.1,2 Livmoderhalskræft kan forebygges ved regelmæssig screening hvert tredje år for kvinder i alderen 23-50 år og hvert femte år for kvinder i ...

Tilbud om vaccination mod human papillomavirus (HPV) af piger i 12-14 års alderen har været en del af det danske vaccinationsprogram siden januar 2009. Der har sideløbende været et tilbud om gratis HPV-vaccination af piger op til årgang 1985. Den offentligt udbudte vaccine har fra begyndelsen været Gardasil®, der dækker mod de hyppigst forekommende onkogene ...

Cytologisk screening og vaccination mod HPV virus er i dag to effektive måder at forbygge livmoderhalskræft på. Men ikke alle, der får tilbuddet, deltager. Dækningen af tre doser af HPV-vaccination hos unge piger er i Danmark ca. 80%,1 og dækningen af screening er ca. 75%.2 I fremtiden og for de ældste, der er blevet tilbudt vaccination, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge