Iskæmisk hjertesygdom (IHS) er potentielt en alvorlig sygdom, og patienter med denne lidelse fylder en betydelig del i det danske sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt, at udredning og behandling af disse patienter er både effektiv og rationel.  Grundlæggende kan patienter med IHS præsentere sig på to måder: • AKS (Akut Koronart Syndrom: STEMI eller NSTEMI/ustabil ...

I Danmark er forekomsten af diabetes de seneste ti år næsten fordoblet, og aktuelt findes der omkring 250.000 personer med diabetes. Hjerte-kar-sygdom er den primære komplikation og dødsårsag ved diabetes, hvorunder iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er de hyppigst forekommende. Hjertesvigt Hjertesvigt er et klinisk syndrom bestående af typiske symptomer samt tegn på kardial dysfunktion påvist ved ekkokardiografi. Kardinalsymptomet ved ...

Klinisk behandling med stamceller til patienter med hjertesygdom er blevet udført på eksperimentelt niveau siden 2002. Både før og efter er der gennemført mange præ-kliniske og kliniske studier med forskellige celletyper, gener kodende for vaskulære vækstfaktorer med mere. Formålet har været at forstå de bagvedliggende mekanismer og at gennemføre regenerering af beskadiget hjertevæv og genetablere ...

Type 2-diabetes er en stærk kardiovaskulær risikofaktor. Derfor er behandlingen rettet mod en række risikofaktorer udover blodsukker. En multifaktoriel indsats, som er global standard efter, at Steno 2 studiet viste, at man på denne måde kan reducere forekomsten af hjerte-kar-sygdom og andre komplikationer samt endda øge overlevelsen.1 I Danmark har vi siden december 2012 haft ...

Type 2-diabetes er en stærk kardiovaskulær risikofaktor. Derfor er behandlingen rettet mod en række risikofaktorer udover blodsukker. En multifaktoriel indsats, som er global standard efter, at Steno 2 studiet viste, at man på denne måde kan reducere forekomsten af hjerte-kar-sygdom og andre komplikationer samt endda øge overlevelsen. I Danmark har vi siden december 2012 haft mulighed ...

Type 2-diabetes er en stærk kardiovaskulær risikofaktor. Derfor er behandlingen rettet mod en række risikofaktorer udover blodsukker. En multifaktoriel indsats, som er global standard efter, at Steno 2 studiet viste, at man på denne måde kan reducere forekomsten af hjerte-kar-sygdom og andre komplikationer samt endda øge overlevelsen.1 I Danmark har vi siden december 2012 haft ...

De hyppigst forekommende monoumættede og polyumættede fedtsyrer i vores mad kan modificeres i en kemisk reaktor således, at det knæk i molekylestrukturen, som normalt følger med en dobbeltbinding, delvis udrettes. Fedtsyren får derved tekniske egenskaber, der minder om mættede fedtsyrers egenskaber. Det betyder først og fremmest en billig fremstillingspris, et højere smeltepunkt og en mindre ...

Kardiovaskulær sygdom omfattende iskæmisk hjertesygdom, apopleksi og perifer karsygdom er en af de hyppigste dødsårsager og en væsentlig årsag til morbiditet og nedsat livskvalitet. Risikoen for kardiovaskulær sygdom er oftest resultatet af og forbundet med flere modificerbare risikofaktorer, og bedre kontrol heraf kan reducere risikoen. Hos den enkelte patient anbefales den samlede kardiovaskulære risiko vurderet ud ...

Diabetes, er den hurtigst voksende sygdom i verden – og til trods for betydelige forandringer i behandlingsstrategien af denne sygdom, forbliver hjertesygdom den hyppigste årsag til mortalitet og morbiditet blandt patienter med type 2-diabetes. Dansk Cardiologisk Selskab har guidelines, der bygger på internationale retningslinjer – senest er målene i de europæiske guidelines fra det Europæiske Cardiologiske Selskab (ESC) ...

Diabetes, er den hurtigst voksende sygdom i verden – og til trods for betydelige forandringer i behandlingsstrategien af denne sygdom, forbliver hjertesygdom den hyppigste årsag til mortalitet og morbiditet blandt patienter med type 2-diabetes. Dansk Cardiologisk Selskab har guidelines, der bygger på internationale retningslinjer – senest er målene i de europæiske guidelines fra det Europæiske Cardiologiske Selskab (ESC) ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge