Hjertesvigtpatienter i almen praksis

Almen praksis | Morten Petersen | 19. Feb 2019 kl. 3:45 |

Med nærværende artikel vil jeg fortælle om den kliniske tilgang til hjertesvigtpatienterne i almen praksis. Jeg vil fortælle lidt om medicinen samt vigtigheden af et godt samarbejde mellem primær og sekundær sektor.  Hvordan finder praktiserende læger patienter med hjertesvigt, og hvor skal de være ekstra opmærksomme? Diagnosen hjertesvigt (eng. Heart Failure, HF) stilles, når patienten ...

Prævalensen af hjertesvigt er stigende, og det repræsenterer en hyppig årsag til sygehusindlæggelser.1-3 På trods af forbedrede behandlingsregimer forbliver morbiditet og mortalitet høje.4 En meget høj procentdel af patienterne med kronisk hjertesvigt får både loop diuretika, mineralocorticoid receptor antagonister (MRA) og angiotensin-konverterende enzym (ACE) -hæmmere eller angiotensin-II-receptor blokkere (ARB). Forringet kalium-homeostase som følge af den ...

Koronararteriesklerose og dermed iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigste årsager til indlæggelser i vores del af verden. Konventionel behandling har reduceret mortaliteten betragteligt de seneste årtier, men efterlader stadig en stor gruppe patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom og/eller hjertesvigt uden yderligere behandlingstilbud.  Denne patientgruppe prøver Kardiologisk Stamcellecenter, Rigshospitalet, at hjælpe på forsøgsbasis ved behandling ...

Quiz om hjertesvigt

Almen praksis | BestPractice | 17. okt 2018 kl. 12:39 |

Test din viden om hjertesvigt, og se herunder hvilke svar du havde rigtige og ...

Mange patienter med hjertesvigt, der efter behandling i sygehusambulatorium henvises til almen praksis, er i en stabil periode i længere tid, og de har i denne periode ikke behov for yderligere behandling eller indlæggelse. Som tiden går, oplever flere af patienterne dog, at deres fysiske helbred svækkes med udvikling af deklive ødemer og åndenød. For ...

Hjertesvigt er en hyppig hjerte-kar-sygdom, der er forbundet med hyppige indlæggelser, genindlæggelser og en femårs dødelighed, der er markant på omkring 40-50%. Behandlingen og håndteringen af sygdommen relaterer sig til patientens symptomer (New York Heart Association [NYHA] klasse) og ekkokardiografiske mål, herunder venstre ventrikels systoliske funktion samt varigheden af QRS-intervallet. Til trods for, at incidensen stiger eksponentielt ...

Hjertesvigt udgør et komplekst klinisk syndrom, og det anslås, at omkring 1-2% af den voksne befolkning i den vestlige verden har hjertesvigt. Prævalensen stiger med alderen til omkring 10% for personer på 70 år eller der over. I Danmark indlægges årligt omkring 11.000 patienter med hjertesvigt. Til trods for forbedrede behandlingsregimer er mortaliteten omkring 20% et ...

Hjertesvigt er en hyppig hjerte-kar-sygdom, der er forbundet med hyppige indlæggelser, genindlæggelser og en femårs dødelighed, der er markant på omkring 40-50%.1-3 Behandlingen og håndteringen af sygdommen relaterer sig til patientens symptomer (New York Heart Association [NYHA] klasse) og ekkokardiografiske mål, herunder venstre ventrikels systoliske funktion samt varigheden af QRS-intervallet.4 Til trods for, at incidensen ...

Hjertesvigt udgør et komplekst klinisk syndrom, og det anslås, at omkring 1-2% af den voksne befolkning i den vestlige verden har hjertesvigt. Prævalensen stiger med alderen til omkring 10% for personer på 70 år eller derover.1 I Danmark indlægges årligt omkring 11.000 patienter med hjertesvigt. Til trods for forbedrede behandlingsregimer er mortaliteten omkring 20% et ...

I Danmark er forekomsten af diabetes de seneste ti år næsten fordoblet, og aktuelt findes der omkring 250.000 personer med diabetes. Hjerte-kar-sygdom er den primære komplikation og dødsårsag ved diabetes, hvorunder iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er de hyppigst forekommende. Hjertesvigt Hjertesvigt er et klinisk syndrom bestående af typiske symptomer samt tegn på kardial dysfunktion påvist ved ekkokardiografi. Kardinalsymptomet ved ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge