Koronararteriesklerose og dermed iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigste årsager til indlæggelser i vores del af verden. Konventionel behandling har reduceret mortaliteten betragteligt de seneste årtier, men efterlader stadig en stor gruppe patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom og/eller hjertesvigt uden yderligere behandlingstilbud.  Denne patientgruppe prøver Kardiologisk Stamcellecenter, Rigshospitalet, at hjælpe på forsøgsbasis ved behandling ...

Quiz om hjertesvigt

Almen praksis | BestPractice | 17. okt 2018 kl. 12:39 |

Test din viden om hjertesvigt, og se herunder hvilke svar du havde rigtige og ...

Mange patienter med hjertesvigt, der efter behandling i sygehusambulatorium henvises til almen praksis, er i en stabil periode i længere tid, og de har i denne periode ikke behov for yderligere behandling eller indlæggelse. Som tiden går, oplever flere af patienterne dog, at deres fysiske helbred svækkes med udvikling af deklive ødemer og åndenød. For ...

Hjertesvigt er en hyppig hjerte-kar-sygdom, der er forbundet med hyppige indlæggelser, genindlæggelser og en femårs dødelighed, der er markant på omkring 40-50%. Behandlingen og håndteringen af sygdommen relaterer sig til patientens symptomer (New York Heart Association [NYHA] klasse) og ekkokardiografiske mål, herunder venstre ventrikels systoliske funktion samt varigheden af QRS-intervallet. Til trods for, at incidensen stiger eksponentielt ...

Hjertesvigt udgør et komplekst klinisk syndrom, og det anslås, at omkring 1-2% af den voksne befolkning i den vestlige verden har hjertesvigt. Prævalensen stiger med alderen til omkring 10% for personer på 70 år eller der over. I Danmark indlægges årligt omkring 11.000 patienter med hjertesvigt. Til trods for forbedrede behandlingsregimer er mortaliteten omkring 20% et ...

Hjertesvigt er en hyppig hjerte-kar-sygdom, der er forbundet med hyppige indlæggelser, genindlæggelser og en femårs dødelighed, der er markant på omkring 40-50%.1-3 Behandlingen og håndteringen af sygdommen relaterer sig til patientens symptomer (New York Heart Association [NYHA] klasse) og ekkokardiografiske mål, herunder venstre ventrikels systoliske funktion samt varigheden af QRS-intervallet.4 Til trods for, at incidensen ...

Hjertesvigt udgør et komplekst klinisk syndrom, og det anslås, at omkring 1-2% af den voksne befolkning i den vestlige verden har hjertesvigt. Prævalensen stiger med alderen til omkring 10% for personer på 70 år eller derover.1 I Danmark indlægges årligt omkring 11.000 patienter med hjertesvigt. Til trods for forbedrede behandlingsregimer er mortaliteten omkring 20% et ...

I Danmark er forekomsten af diabetes de seneste ti år næsten fordoblet, og aktuelt findes der omkring 250.000 personer med diabetes. Hjerte-kar-sygdom er den primære komplikation og dødsårsag ved diabetes, hvorunder iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er de hyppigst forekommende. Hjertesvigt Hjertesvigt er et klinisk syndrom bestående af typiske symptomer samt tegn på kardial dysfunktion påvist ved ekkokardiografi. Kardinalsymptomet ved ...

I forbindelse med det årlige møde i American College of Cardiology i Washington blev der fremlagt et stort studie, der havde inkluderet type 2-diabetespatienter fra seks lande, herunder Danmark. Én gruppe, der var i behandling med en SGLT-2 hæmmer, Forxiga® (dapagliflozin), Invokana®  (canagliflozin), eller Jardiance®  (empagliflozin) – blev sammenlignet med en matchet gruppe, der var i behandling ...

På trods af maksimal medicinsk- og pacemaker behandling progredierer ca. 5% af alle patienter med hjertesvigt til avancerede stadier med fortsatte symptomer i hvile eller ved minimal aktivitet (NYHA IIIb-IV). Et-års mortaliteten hos disse patienter er monstrøs, ca. 25-50%. Hjertetransplantation er en effektiv behandling, men kan kun tilbydes 25-30 patienter om året i Danmark på grund ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge