Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FaKD) har undersøgt omfanget af ernæringsrelaterede sundheds- og behandlingstilbud til voksne mennesker med svær overvægt, IBS og ikke-diagnosticerede mave-tarm problemer samt psykiatriske diagnoser i Danmark.  Og tallene er nedslående! Gennem det seneste halve år har FaKD indsamlet informationer om ALLE ernæringsrelaterede sundheds- /behandlingstilbud i regioner og kommuner, som er målrettet ...

RESUME Læger og personer med overvægt ser forskelligt på overvægt og behandling af overvægt. Samlet set tyder studiet på, at vi som læger i højere grad kan åbne for diskussionen om overvægt, end det hidtil har været tilfældet. Både læger og personer med svær overvægt skal blive mere åbne om problemet. Det bør tages mere ...

RESUME Vi står over for en kæmpe udfordring. Udover at være forbundet med alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, koster svær overvægt samfundet mange penge. Derfor opfordrer vi beslutningstagerne til at sørge for, at der bliver skabt grundlag for en ensartet landsdækkende strategi og behandling på området.  Desuden er det nødvendigt, at de professionelle i ...

RESUME Den nuværende evidens foreslår, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI i barndommen og fra barndommen til voksenalderen – og så forekomsten af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom samt øget risiko for iskæmisk hjertesygdom. Desuden viser nogle studier, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI fra barndommen og ...

Antallet af overvægtige danskere viser samme stigende tendens som i resten af verden. Seneste udgave af Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 bekræfter dette. En stigning, der begyndte i 1960’erne og kun er forsat siden. Særligt bekymrende er stigningen de seneste ti år.  Nyeste data viser, at antallet af overvægtige danskere (BMI >25) ...

Alarmerende stigninger i hyppigheden af overvægt og diabetes samt uhensigtsmæssig livsstil har bidraget til en dramatisk stigning i forekomsten af non-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD).1 Tilstanden er oftest asymptomatisk og spænder over et spektrum af leverforandringer fra simpel fedtlever over non-alkoholisk steatohepatitis (NASH) med potentiel udvikling af fibrose og cirrose med risiko for komplikationer, herunder ascites, varicer ...

Iskæmisk hjertesygdom (IHS) er potentielt en alvorlig sygdom, og patienter med denne lidelse fylder en betydelig del i det danske sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt, at udredning og behandling af disse patienter er både effektiv og rationel.  Grundlæggende kan patienter med IHS præsentere sig på to måder: • AKS (Akut Koronart Syndrom: STEMI eller NSTEMI/ustabil ...

Perifer arteriel sygdom manifesterer sig i mange stadier. Til at begynde med kommer der typisk funktionsudløste smerter ved gang (claudicatio intermittens). Der kan senere komme kritisk iskæmi med symptomer i form af hvilesmerter (med behov for at have benet eller benene hængende udover sengekanten om natten) samt iskæmiske sår. I sidste stadie forekommer regulær gangræn.  ...

Perifer arteriesygdom (peripheral arterial disease; PAD) er i daglig praksis langt overvejende forsnævring (stenose) eller aflukning (okklusion) af en eller flere arterier, som forsyner underekstremiteterne.  Definitorisk dækker PAD dog over arteriesygdom i alle ikke-koronare arteriesystemer, og arteriesygdom i underekstremiteterne forkortes derfor nogle gange LEAD (lower extremity artery disease).  Denne artikel beskæftiger sig udelukkende med PAD ...

I skrivende stund er den nye europæiske guideline fra august 2019 vedrørende patienter med stabil angina pectoris1 til vurdering i Dansk Kardiologisk Selskab. Den nye guideline kalder patienter med stabil angina pectoris for patienter med kronisk koronar syndrom (KKS). I nedenstående tillader jeg mig at fortsætte med betegnelsen ”stabil angina-patient”. Patienter med stabil angina pectoris ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge