Vi har længe kendt til, at type 2-diabetes medfører en stærkt øget risiko for hjerte-kar-sygdom, men de senere år har mange nye resultater fra sikkerhedsstudier af nye diabetesmidler ført til skærpet opmærksomhed på denne sammenhæng, og det har givet os ny viden i forhold til valg af behandling. Vi ved, at ca. 22% af alle ...

Blandt mange nyheder indenfor diabetesbehandling de senere år, har den nye klasse af lægemidler, der hedder SGLT2 (sodium glucose cotransporter 2) inhibitorer fået meget opmærksomhed.  Klassen af lægemidler adskiller sig ved at fungere ved en anden mekanisme end andre diabeteslægemidler, idet lægemidlet blokerer den reabsorberende glukosetransporter i nyrens proksimale tubuli, og derved opstår glukosuri med ...

Hjerte-kar-sygdom er den hyppigste dødsårsag verden over. Der er mange og meget forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom. En af disse er arbejdsmiljø. Herunder er fysisk aktivitet på arbejde en af de mere paradoksale risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom. Som de fleste måske vil antage, viste studier i 1950´erne, at medarbejdere med meget fysisk aktivitet på arbejdet også var dem ...

Hypertension er associeret med remodellering af resistenskar, karakteriseret ved en øget media-til-lumen ratio, i både mennesker og dyremodeller anvendt i eksperimentelle hypertensionsstudier. Remodelleringen af arterievæggen er associeret med en signifikant øget stivhed af karvæggen samt en øget kardiovaskulær risiko for patienterne. Nogle typer farmakoterapi kan imødegå remodelleringen, mens andre, på trods af en normalisering af patienternes blodtryk, ikke ...

Det er  gamle viden, at type 2-diabetes indebærer en overdødelighed af hjerte-kar-sygdom med to-fire gange, og det understreger vigtigheden af valget af behandlingen til type-2 diabetes og hjerte-kar-sygdom i almen praksis. De diabetiske karkomplikationer kan inddeles i to hovedgrupper: De makrovaskulære komplikationer eller storkarssygdom, og de mikrovaskulære komplikationer eller småkarssygdom. Storkarssygdommen har mange navne. Således hjerte-kar-sygdom eller ...

De diabetiske karkomplikationer kan inddeles i to hovedgrupper: De makrovaskulære komplikationer eller storkarssygdom, og de mikrovaskulære komplikationer eller småkarssygdom. Storkarssygdommen har mange navne. Således hjerte-kar-sygdom eller kortere angivet CV sygdom. Storkarssygdommen rammer hjerne, hjerte og de store arterier til især underekstremiteter. I vores kliniske hverdag kender vi det som iskæmisk hjertesygdom, cerebrale insulter og perifer ...

Blandt de mange studier, der blev præsenteret i 2017 på kongresser og i efterfølgende publikationer, var der fire meget spændende arbejder, hvoraf de tre vil føre til nye veje i forebyggelsen af hjerte-kar-sygdom; mens den fjerde slukkede håbet om en ny behandling. PCSK9 hæmmere virker En af de mest betydningsfulde publikationer i 2017 var resultatet af ...

Atherosklerotisk hjerte-kar-sygdom, herunder iskæmisk hjertesygdom (IHS), er en sygdom med en betydelig arvelighed. Tvillingestudier viser meget enslydende, at omkring 50% af sygdomsvariationen ved IHS kan tilskrives genetik. Arvegangen er oftest kompleks. Det har vanskeliggjort tidligere tiders genetisk forskning, der på grund af metodemæssige begrænsninger primært har fokuseret på undersøgelse af udvalgte kandidat-gener, hvilket kun har bidraget ...

I Danmark og mange andre europæiske lande udgøres 8-10% af befolkningen af indvandrere. Det vil sige personer, der er født i udlandet af udenlandskfødte forældre. Disse grupper har meget forskellige etniske baggrunde og udgør en tiltagende udfordring for sundhedsvæsenet i indvandringslandene, fordi der er anderledes sygdomsmønstre, risikofaktorer for sygdom og forskelle i kontakten med sundhedsvæsenet. Samtidig giver ...

Blodgennemstrømingen i karrene er reguleret af mange ulige receptorer, der kan medføre øget karsammentrækning eller at karrene udvider sig. Tidligere blev det antaget, at receptorernes funktion var relativt konstant, men nyere forskning er kommet frem til, at receptorerne kan ændres i forbindelse med blandt andet slagtilfælde eller hjerteanfald og, at denne ændring forværrer udfaldet af disse ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge