This COVID-19 perspective was produced by Professor Jens D. Lundgren – one of the world’s leading infectious disease specialists. Jens. D. Lundgren is currently leading a clinical trial of investigational vaccine designed to protect against COVID-19. Jens D. Lundgren is also the founder and member of the steering committee of the HIV in Europe Initiative ...

Hepatitis E-virus (HEV) forekommer i mindst fire genotyper, hvoraf genotype (gt) 1 og 2 er rent humane og endemiske i Asien, Afrika og Mellemamerika i områder med dårlige sanitære forhold. HEV-gt3 og gt4 er primært zoonoser med reservoir i svin, vildsvin og rådyr, men kan give anledning til humane infektioner.  HEV-gt3 er endemisk i det ...

I de fleste vestlige lande, herunder også Danmark, er risikoen for smitte med hiv-virus fra mor til barn under 1%, når mor og barn får relevant behandling med antiretroviral (ARV) medicin.1,2 Ikke hiv-smittede børn født af kvinder, der lever med hiv (HEU-børn), eksponeres for både hiv-virus og ARV-medicin under graviditet og fødsel. Endvidere behandles barnet ...

UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) lancerede i 2014 et hiv-program med en målsætning om, at i 2020 skal 90% af alle hiv-smittede kende deres status, og af disse skal 90% være påbegyndt antiretorviral terapi (ART) og 90% af disse skal være viralt supprimerede.1  For år 2030 er målet 95%-95%-95%. I slutningen af ...

Formålet med PARTNER var at undersøge risikoen for overførsel af hiv ved ubeskyttet vaginal og analsex med en partner, der er hiv-positiv og i behandling og har et umåleligt hiv-virustal.   I 2015 skrev vi den første artikel om PARTNER-studiet til Best Practice. Den konkluderede blandt andet, at der var solide data på risikoen for ...

Antiretroviral medicin (ART) kan i dag fuldstændig undertrykke virus-replikation og forhindre udvikling af AIDS blandt personer med hiv-infektion. Til trods for den succesfulde effekt af behandlingen, kan ART ikke udrydde virusinfektionen. Det skyldes, at hiv-genomet integreres i immuncellernes eget DNA, hvor det efter års inaktivitet, spontant kan reaktivere og give ophav til nye viruspartikler. Derfor ...

Nogle af de personer, som inficeres med hiv (20-30%), udvikler antistoffer med en kraftig neutraliserende effekt på hiv-virus under et naturligt forløb af infektionen. Disse antistoffer er overvejende rettet mod konserverede epitoper, som er fælles for langt de fleste hiv-stammer/isolater. Antistofferne udvikles typisk i løbet af de første tre år af infektionen. Øvrige ikke-neutraliserende anti-hiv ...

Syfilis blandt hiv-positive

Almen praksis | Kirsten Salado-Rasmussen | 30. Apr 2019 kl. 1:47 | ,

Siden 1999 er antallet af patienter diagnosticeret med syfilis steget markant i Danmark. I 2012 blev 342 personer diagnosticeret med syfilis sammenlignet med 34 personer i 1999. Flertallet af patienterne rapporterer, at de er blevet smittet i Danmark, hvilket adskiller sig fra tidligere, hvor patienterne typisk blev smittet med syfilis i Østeuropa, Afrika eller Asien. ...

Der er masser af eksempler på, at mænd i højere grad end kvinder bedriver sundhedsskadende adfærd, har svært ved at anerkende sygdomssymptomer og gør mindre brug af sundhedstjenester.1  I Afrika syd for Sahara kommer denne skævvridning også til udtryk i brugen af hiv-sundhedstjenester. I Zimbabwe bliver mænd ikke testet for hiv lige så ofte som ...

I Afrika syd for Sahara er underernæring udbredt blandt hiv-smittede og associeret med øget sygdomsprogression. Underernæring og hiv kan være en ond cirkel, da underernærede er mere modtagelige over for hiv og opportunistiske infektioner, samtidig med at selve hiv-infektionen også kan forårsage underernæring på grund af nedsat appetit og forringet optagelse af næringsstoffer.1  For hiv-smittede, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge