Antiretroviral medicin (ART) kan i dag fuldstændig undertrykke virus-replikation og forhindre udvikling af AIDS blandt personer med hiv-infektion. Til trods for den succesfulde effekt af behandlingen, kan ART ikke udrydde virusinfektionen. Det skyldes, at hiv-genomet integreres i immuncellernes eget DNA, hvor det efter års inaktivitet, spontant kan reaktivere og give ophav til nye viruspartikler. Derfor ...

Nogle af de personer, som inficeres med hiv (20-30%), udvikler antistoffer med en kraftig neutraliserende effekt på hiv-virus under et naturligt forløb af infektionen. Disse antistoffer er overvejende rettet mod konserverede epitoper, som er fælles for langt de fleste hiv-stammer/isolater. Antistofferne udvikles typisk i løbet af de første tre år af infektionen. Øvrige ikke-neutraliserende anti-hiv ...

Syfilis blandt hiv-positive

Almen praksis | Kirsten Salado-Rasmussen | 30. Apr 2019 kl. 1:47 | ,

Siden 1999 er antallet af patienter diagnosticeret med syfilis steget markant i Danmark. I 2012 blev 342 personer diagnosticeret med syfilis sammenlignet med 34 personer i 1999. Flertallet af patienterne rapporterer, at de er blevet smittet i Danmark, hvilket adskiller sig fra tidligere, hvor patienterne typisk blev smittet med syfilis i Østeuropa, Afrika eller Asien. ...

Der er masser af eksempler på, at mænd i højere grad end kvinder bedriver sundhedsskadende adfærd, har svært ved at anerkende sygdomssymptomer og gør mindre brug af sundhedstjenester.1  I Afrika syd for Sahara kommer denne skævvridning også til udtryk i brugen af hiv-sundhedstjenester. I Zimbabwe bliver mænd ikke testet for hiv lige så ofte som ...

I Afrika syd for Sahara er underernæring udbredt blandt hiv-smittede og associeret med øget sygdomsprogression. Underernæring og hiv kan være en ond cirkel, da underernærede er mere modtagelige over for hiv og opportunistiske infektioner, samtidig med at selve hiv-infektionen også kan forårsage underernæring på grund af nedsat appetit og forringet optagelse af næringsstoffer.1  For hiv-smittede, ...

Hver dag bliver ca. 5000 personer smittet med hiv, hvoraf ca. 400 (8%) er børn under 15 år. Selvom behandling og forebyggelse af smitte fra mor til barn er markant forbedret, er der alene i 2016 smittet 160.000 børn med hiv. Samlet er 2,1 millioner børn inficeret verden over – en epidemi centreret i det ...

Hiv – en kronisk sygdom, der kræver livslang behandling

Apoteket | Kathrine Kjær | 11. Sep 2018 kl. 8:21 |

I Danmark er der få hiv-smittede, som udvikler AIDS og dør som følge heraf. Det kan vi takke den effektive antiretrovirale behandling, som blev indført i midten af 1990’erne, for.1 Desværre er behandlingen ikke tilstrækkelig til at fjerne hiv helt fra patienterne. Virusset etablerer nemlig en latent infektion i patienternes CD4+ T-celler, som sørger for, ...

En fjerdedel af den danske hiv-befolkning er kvinder, hvoraf størstedelen er i den fertile alder.1 I de seneste 20 år er antallet af graviditeter hos kvinder, der lever med hiv (KLHIV), steget markant.2 Dette skyldes blandt andet antiretroviral behandling (ART) og deraf følgende nærnormal levetid,3 samt at risikoen for hiv-smitte fra mor til barn er ...

I Danmark er der få hiv-smittede, som udvikler AIDS og dør som følge heraf. Det kan vi takke den effektive antiretrovirale behandling, som blev indført i midten af 1990’erne, for.1 Desværre er behandlingen ikke tilstrækkelig til at fjerne hiv helt fra patienterne. Virusset etablerer nemlig en latent infektion i patienternes CD4+ T-celler, som sørger for, ...

Hiv-infektionen er en massiv udfordring for udvikling af vaccination mod hiv. Virussets overfladeprotein (Env) er kraftigt glykosyleret, og det har ikke været muligt at fremkalde effektive bredt neutraliserende antistoffer. Antistoffer opstår efter uger til måneder i nogle naturligt inficerede mennesker, men i reglen efter flere år med højt niveau af virusdeling og mutation. Immunforsvaret følger efter ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 9 • oktober 2019
13. årgang
  • Diabetesmedicin
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Kighoste
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge