Hepatitis E-virus (HEV) forekommer i mindst fire genotyper, hvoraf genotype (gt) 1 og 2 er rent humane og endemiske i Asien, Afrika og Mellemamerika i områder med dårlige sanitære forhold. HEV-gt3 og gt4 er primært zoonoser med reservoir i svin, vildsvin og rådyr, men kan give anledning til humane infektioner.  HEV-gt3 er endemisk i det ...

Flere undersøgelser har vist, at de nye Direct Acting Antiviral (DAA) lægemidler mod hepatitis er lige så effektive og sikre at anvende, når patienter udenfor de kliniske kontrollerede studier bliver behandlet med lægemidlerne, som når de anvendes til patienter i klinisk kontrolerede videnskabelige undersøgelser. Det bekræfter flere studier fra såvel Skandinavien, øvrige Europa og USA. ...

Hepatitis C epidemiologi og behandling

Infektionsmedicin | Best Practice Nordic | 11. Jul 2016 kl. 10:02 | ,

Af Peer Brehm Christensen, overlæge, ph.d., Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital Hepatitis C er et flavivirus klonet i 1989, der fortrinsvis spredes ved blodkontakt.1,2 Udbredelsen af hepatitis C i Danmark er vanskelig at undersøge, da hovedparten af de smittede er narkomaner, der er underrepræsenteret i generelle befolkningsundersøgelser. Der er dog enighed om, at hepatitis C ikke ...

Af Malene Landbo Børresen, læge, ph.d., Afdelingen for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut Smitsom leverbetændelsesvirus type B (Hepatitis B-virus, HBV) er et DNA-virus, som overføres gennem blod og sæd. I Asien er den primære smittekilde fra mor til barn omkring fødslen, i Afrika horisontalt især mellem børn, hvorimod smitten i de Industrielle lande hovedsagelig finder ...

Af Nina Weis, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Hepatitis B virus (HBV) er et DNA virus. Smitte sker med blod, hyppigst ved smitte fra en HBV inficeret mor til barnet under graviditet og fødsel (vertikal transmission), ved tæt kontakt i barndommen (horisontal transmission) eller ved seksuel kontakt i voksenalderen. Patienter af ikke-dansk ...

Af Lars Peters, læge, klinisk assistent, Copenhagen HIV Programme, Københavns Universitet Viral hepatitis, i særdeleshed hepatitis C, har de seneste år spillet en tiltagende stor rolle på CROI-konferencen. Det skyldes ikke mindst den igangværende udvikling af mange forskellige perorale direct acting antivirals (DAAs), som om få år vil føre til et paradigmeskift indenfor behandlingen af ...

Af Alex Lund Laursen, overlæge, ph.d., dr.med., Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Kronisk hepatitis C er globalt set en vigtig sygdom med ca. 150.000 smittede, og infektionen er i USA og Sydeuropa den vigtigste årsag til levertransplantation som følge af cirroseudvikling og hepatocellulært carcinom (HCC). I Danmark savnes præcise data, men 15.000-20.000 anslås at være smittede. ...

Af Lars Peters, læge, Senior Researcher, Copenhagen HIV Programme, Københavns Universitet Den nyligt afholdte AASLD (American Association for Study of Liver Diseases) konference var som ventet domineret af hepatitis C behandling. Adskilligelovende fase II studier af de mange perorale direct acting antivirals (DAAs) under udvikling blev præsenteret, men der var også vigtige studier af de ...

Af Simon Hjerrild, reservelæge, ph.d.-studerende, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov Psykiatrisk Hospital Peter Derek Christian Leutscher, afdelingslæge, ph.d., Infektionsmedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Ifølge verdenssundhedsorganisationen (WHO) er 130-170 millioner personer kronisk inficerede med hepatitis C virus (HCV), hvilket gør sygdommen til én af de hyppigste blodbårne infektioner på verdensplan.1 I Danmark anslås ...

Af Nina Weis, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital  Alex Lund Laursen, overlæge, klinisk lektor, ph.d, dr.med og DTM&H, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby På den 47. europæiske leverkongres i Barcelona blev der især præsenteret data fra studier vedrørende behandling mod kronisk hepatitis C, hvor udviklingen af kombinationsterapi med nye præparater går stærkt. ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge