Introduktionen af direkte virkende antivirale lægemidler (DAA) har været et paradigmeskift inden for håndteringen af hepatitis C. De fleste klinikere inden for infektionsmedicin og gastroenterologi har oplevet, hvordan DAA har helbredt patienter med kronisk hepatitis C uden de store bivirkninger. Patienter med svær leversygdom, med ekstrahepatiske manifestationer og siden behandling blev frigivet til dem, der ...

Ny-smitte med hepatitis C (HCV) ses i Danmark næsten udelukkende hos personer, der aktivt injicerer stoffer og kun i mindre grad hos mænd, der har sex med mænd.1 Personer med nuværende eller tidligere brug af stoffer udgør omtrent 85% af alle med kronisk hepatitis C i Danmark.  Den resterende gruppe er smittet sexuelt, nosokomielt eller ...

Ny rotte-model til vaccineudvikling for hepatitis C-virus

Infektionsmedicin | Troels Kasper Høyer Scheel | 12. Apr 2019 kl. 10:48 |

Leverkræft er den næstmest dødelige kræftform og forårsager 800.000 dødsfald årligt på verdensplan. Kronisk infektion med hepatitis B og/eller hepatitis C-virus (HBV/HCV) er den hyppigste årsag. Virusinfektionen forårsager en betændelse, som med tiden fører til dannelse af bindevæv i leveren; skrumpelever, som er en tilstand forbundet med høj risiko for udvikling af leverkræft.  Infektion med ...

Hepatitis B og C virus er begge hepatotrope virus, som efter langvarig kronisk infektion medfører øget risiko for dekompenseret leversygdom og hepatocellulært karcinom. Det er velkendt at nogle også kan få ekstra-hepatiske komplikationer til HBV eller HCV infektion. Bedst beskrevet er sammenhængen mellem kronisk hepatitis og en række immun-medierede sygdomme som mixed kryoglobulinæmi, porphyria cutanea ...

Hepatitis B (HBV) og C virus (HCV) er begge hepatotrope virus, som efter langvarig kronisk infektion medfører øget risiko for dekompenseret leversygdom og hepatocellulært karcinom. Det er velkendt at nogle også kan få ekstra-hepatiske komplikationer til HBV eller HCV infektion. Bedst beskrevet er sammenhængen mellem kronisk hepatitis og en række immun-medierede sygdomme som mixed kryoglobulinæmi, ...

Flere undersøgelser har vist, at de nye Direct Acting Antiviral (DAA) lægemidler mod hepatitis C er lige så effektive og sikre at anvende, når patienter udenfor de kliniske kontrollerede studier bliver behandlet med lægemidlerne, som når de anvendes til patienter i klinisk kontrolerede videnskabelige undersøgelser. Det bekræfter flere studier fra såvel Skandinavien, øvrige Europa og USA. ...

Flere undersøgelser har vist, at de nye Direct Acting Antiviral (DAA) lægemidler mod hepatitis er lige så effektive og sikre at anvende, når patienter udenfor de kliniske kontrollerede studier bliver behandlet med lægemidlerne, som når de anvendes til patienter i klinisk kontrolerede videnskabelige undersøgelser. Det bekræfter flere studier fra såvel Skandinavien, øvrige Europa og USA. ...

På den europæiske kongres International Liver Congres (ILC) i Barcelona blev der præsenteret data fra Direct Acting Antiviral (DAA) ”real-life” studier, baseret på enten sofosbuvir-holdige – eller Abbvies 3D -regimer; fra Skandinavien, resterende Europa og USA. Status for behandling af hepatitis C virus (HCV) infektion er, at der er en del effektive kombinationsregimer tilgængelige for ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge