RESUME Et studie har undersøgt arvemassen hos 19.000 personer med ADHD og 34.000 personer uden ADHD – og har identificeret bestemte gen-varianter, der øger risikoen for ADHD. De genetiske varianter, der blev fundet, øger hver især kun risikoen lidt for ADHD og er hyppige i befolkningen generelt. Studiet undersøgte også, om varianter, der øger risikoen for ...

RESUME Antifosfolipid syndrom er en systemisk autoimmun sygdom, som er karakteriseret ved tilbagevendende trombotiske hændelser og obstetriske komplikationer som svær præ-eklampsi, eklampsi, intrauterin vækstrestriktion (IUGR), præterme fødsler og intrauterin død. Prævalensen af APS er estimeret til 50 pr. 100.000, og antifosfolipid antistoffer forekommer hos 10-15% af alle kvinder med tilbagevendende aborter. På trods af den ...

Mixed connective tissue disease og graviditet

Reumatologi | Nanna Surlemont Schmidt | 1. Nov 2019 kl. 12:01 | ,,

I 1972 beskrev Sharp et al. en gruppe patienter, der havde blandede kliniske træk forenelig med systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk sklerose (SSc) og polymyositis (PM). Sharp et al. beskrev i sin kohorte høje titere af anti-extractable nucleart antigen (ENA) antistoffer og foreslog, at klassificere disse patienter som havende mixed connective tissue disease (MCTD). Det ...

Vores forskningsgruppe, der beskæftiger sig med forskning inden for kroniske inflammatoriske sygdomme og reproduktionsudfald, har for nylig publiceret følgende artikel i Reproductive Toxicology: ”Paternal use of azathioprine/6-mercaptopurine or methotrexate within 3 months before conception and long-term health outcomes in the offspring – a nationwide cohort study”.1 Det, der ansporede os til artiklen, var, at der ...

Nye lægemidler mod sklerose kan udgøre en risiko i forbindelse med graviditet, da nogle præparater er fosterskadelige. Det er især et vigtigt aspekt i forhold til MS-behandlingen, hvor to tredjedele af patienterne udgøres af kvinder i den fødedygtige alder. I USA angives andelen af ikke-planlagte graviditeter blandt kvinder at være 50%, hvilket er overraskende højt. Vi ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge