Tarmkræft er den tredjehyppigste kræfttype med knap 5000 nye tilfælde i Danmark hvert år.1 Årsagen menes at være en blanding af genetik og miljøfaktorer.2 Viden om både genetik og miljøfaktorer – og deres indbyrdes samspil – er derfor altafgørende for at kunne forebygge sygdommen, og vil på sigt kunne bidrage til identificering af personer, som ...

Atherosklerotisk hjerte-kar-sygdom, herunder iskæmisk hjertesygdom (IHS), er en sygdom med en betydelig arvelighed. Tvillingestudier viser meget enslydende, at omkring 50% af sygdomsvariationen ved IHS kan tilskrives genetik. Arvegangen er oftest kompleks. Det har vanskeliggjort tidligere tiders genetisk forskning, der på grund af metodemæssige begrænsninger primært har fokuseret på undersøgelse af udvalgte kandidat-gener, hvilket kun har bidraget ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en sygdom, som afficerer millioner af mennesker på verdensplan, og ifølge WHO indtager fjerdepladsen på listen over sygdomme, der forårsager flest dødsfald. I den vestlige verden er tobaksrygning den største risikofaktor for udvikling af KOL, men ikke alle rygere udvikler sygdommen. Endvidere har 25% af patienter med KOL aldrig røget. Flere studier ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge