Trods det faktum at migræne er en almindelig lidelse, er patogenesen stadig ikke tilstrækkelig kendt. Migræne har en estimeret arvelighed på 40-70%, og der er identificeret 38 genetiske risiko-varianter associeret med migræne.1-3 Disse genetiske varianter forklarer dog kun en lille del af den genetiske variation i migræne. Derudover findes der ingen accepteret biomarkør for migræne.4  ...

De seneste år har der været øget fokus på genforandringer i tumorceller, og ved genekspressions profilering af tumorceller har man afdækket forskellige intracellulære pathways relateret til tumorgenesen. Prognostisk betydning af genekspression profiler er vist i flere tumorer, heriblandt diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), hvor germinal center like ekspression profilen er forbundet med en bedre prognose. Desværre ...

Atopisk dermatitis er en multifaktoriel og heterogen hudsygdom, som ofte har et kronisk forløb. Patogenesen er kompleks og formentlig associeret til en defekt hudbarriere samt inflammation. En utilstrækkelig hudbarriere medfører, at irritanter og allergener letter kan penetrere huden. Aktivering af immunsystemet  accentueres af bakteriel dysbiose i huden, som bidrager til de klassiske symptomer: kløe og ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge