Forskning i kræftsygepleje er afgørende for patienter, deres familier og for at forbedre sygeplejen. Sygeplejersker, der arbejder indenfor kræftområdet, skal yde helhedsorienteret og evidensbaseret sygepleje under hele patientforløbet, fra før diagnosen stilles og gennem behandlingsforløbet, inklusiv et eventuelt rehabiliterings- og palliationsforløb.  Det er estimeret, at antallet af patienter diagnosticeret med kræft årligt vil øges fra ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge