Forskning i kræftsygepleje er afgørende for patienter, deres familier og for at forbedre sygeplejen. Sygeplejersker, der arbejder indenfor kræftområdet, skal yde helhedsorienteret og evidensbaseret sygepleje under hele patientforløbet, fra før diagnosen stilles og gennem behandlingsforløbet, inklusiv et eventuelt rehabiliterings- og palliationsforløb.  Det er estimeret, at antallet af patienter diagnosticeret med kræft årligt vil øges fra ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge