Follikulært Lymfom er et lavmalignt non-Hodgkin lymfom (NHL) ofte karakteriseret ved et meget indolent forløb. I Danmark udgør follikulært lymfom ca. 17% af NHL-tilfældene, og de fleste patienter har udbredt sygdom (> stadium II) ved diagnosen. I disse tilfælde er behandlingsstrategien palliativ og består af en kombination af CD20 antistof og kemoterapi, eventuelt antistof alene, hvis ...

Follikulært Lymfom er et lavmalignt non-Hodgkin lymfom (NHL) ofte karakteriseret ved et meget indolent forløb. I Danmark udgør follikulært lymfom ca. 17% af NHL-tilfældene, og de fleste patienter har udbredt sygdom (> stadium II) ved diagnosen. I disse tilfælde er behandlingsstrategien palliativ og består af en kombination af CD20 antistof og kemoterapi, eventuelt antistof alene, ...

Follikulære lymfomer er den hyppigste undertype af de lavmaligne lymfomer (ca. 200 tilfælde om året), som ofte forekommer hos ældre voksne og har en ligelig kønsfordeling. Histoplastisk er sygdommen blandt andet hyppigt karakteriseret ved at være positiv for B-celle markørerne CD10 og CD20. Derfor har rituximab og lignende ant-CD20 monoklonale antistoffer bedret prognosen, når disse stoffer ...

Follikulært lymfom (FL) er den hyppigste undertype af de lavmaligne lymfomer (ca. 20% ~ 200 tilfælde pr. år af samtlige Non-Hodgkin lymfomer), som ofte forekommer hos ældre voksne og har en ligelig kønsfordeling. Der er tale om en indolent sygdom, men mere aggressive tilfælde med betydelige B-symptomer, som voldsom nattesved og vægttab forekommer, ligesom transformation ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge