Psykologisk behandling af fibromyalgi

Reumatologi | Andreas Schröder | 18. Dec 2018 kl. 8:16 |

Psykologisk behandling af kroniske smertetilstande, herunder fibromyalgi, er i fremgang, men der er mange ubesvarede spørgsmål.1 Blandt andet er det uklart, om formålet med psykologisk behandling er smerteaccept eller smertekontrol. Sagt på jævnt dansk: er samtalerne med psykologen et plaster på såret, som hjælper med at leve med en kronisk sygdom, eller kan de blive ...

Copingstrategier til kroniske smertepatienter er af afgørende betydning for deres livskvalitet og funktionsevne. En stor del af den specialiserede smertebehandling fokuserer derfor også netop på brugen af coping hos patienterne ved interventioner som psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi. Selv om der er udført meget forskning på området, er det omdiskuteret, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at cope ...

Kroniske smertepatienters brug af copingstrategier er af afgørende betydning for deres livskvalitet og funktionsevne.1 En stor del af den specialiserede smertebehandling fokuserer derfor også netop på brugen af coping hos patienterne ved interventioner som psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi. Selv om der er udført meget forskning på området, er det omdiskuteret, hvordan det er mest hensigtsmæssigt ...

Kliniske retningslinjer for håndtering af patienter med fibromyalgi anbefaler, at patienter med høj symptombyrde og nedsat funktion i almindelig dagligdags aktivitet (ADL), der ikke responderer sufficient på monofaglig behandling, tilbydes tværfaglig rehabilitering.1 Patienter med fibromyalgi er imidlertid en meget heterogen patientgruppe, hvor talrige faktorer – herunder neurobiologiske, psykosociale, kognitive og omgivelsesmæssige faktorer – bidrager til ...

Af Stine Amris, speciallæge i intern medicin og reumatologi, overlæge, Parker Instituttet og Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital Fibromyalgi repræsenterer, som følge af tilstandens kompleksitet og den centrale rolle af patient-rapporteret information, en stor udfordring i klinisk praksis (se figur 1). Diagnosen er baseret på selvrapportering af generaliserede smerter og øget smerteintensitet i mindst 11 af ...

Else Marie Bartels, biofysiker, dr. scient., Parker Instituttet Bente Danneskiold-Samsøe, professor, dr.med., forskningschef, Parker Instituttet Fibromyalgi er en non-inflammatorisk ikke-ledrelateret smertetilstand, der fortrinsvis inddrager muskulaturen, men også i nogen grad senetilhæftningerne. Fibromyalgi defineres som en tilstand, hvor patienten har udbredte smerter i bevægeapparatet i mere end tre måneder og mange positive tender points (ømme muskelpunkter) ...

Af Kirstine Amris, overlæge, Parker Instituttet og Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital   Basalforskningen vedrørende smerters patofysiologi har udviklet sig markant de seneste årtier og bidraget med megen ny viden, som har øget vores forståelse af de komplekse mekanismer, der er involveret i smertesansningen. Vi ved i dag, at ukontrolleret og langvarig smerte kan medføre persisterende ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge