Kosttilskud nyder stor bevågenhed i den brede befolkning, og nyheder om kosttilskud pryder jævnligt spisesedlerne i den kulørte dagspresse med løfter om gavnlige virkninger på gængse livsstilssygdomme.  De sensationsprægede overskrifter baserer sig dog ofte på resultater fra prækliniske studier i dyremodeller, hvorimod effekterne mere sjældent er dokumenteret hos mennesker. Nicotinamide Riboside (NR) er en naturligt ...

Fedme og dens følgesygdomme, herunder type 2-diabetes, udgør en hastigt voksende trussel mod den globale folkesundhed og verdensøkonomien. Fedme manifesterer sig som en kronisk forstyrrelse i energimetabolismen, hvor neurobiologiske processer vedligeholder en uhensigtsmæssig stor mængde kropsfedt.  De fleste overvægtige oplever, at ihærdige forsøg på at reducere kropsvægten effektivt modarbejdes af biologiske impulser herunder øget sult, ...

Type 2-diabetes er en sygdom med store sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser. I mange lande har man set betydelige stigninger i forekomsten af graviditetsdiabetes og i forekomsten af overvægtige gravide.  I Danmark vejer omkring hver tredje kvinde mere end anbefalet i graviditeten, og ca. 3% af de gravide har graviditetsdiabetes, og forekomsten har også her ...

Verdenssundhedsorganisationen WHO anslog i 2014, at 1,9 mia. voksne mennesker på verdensplan var overvægtige (body mass index (BMI) ≥25 kg/m2). Af disse var godt 600 mio. definitorisk svært overvægtige/fede med et BMI ≥30 kg/m2. Overvægt og fedme øger risikoen for kardiovaskulær sygdom, cancer samt type 2-diabetes. I en opgørelse fra 2015 estimerede The International Diabetes Federation (IDF), ...

En gastric bypass operation medfører en hurtig ændring af metabolismen og fører til remission af diabetes hos mange patienter med præoperativ type 2-diabetes.1 Hurtig nedregulering af HbA1c er tidligere vist at kunne medføre en paradoksal forværring – ”early worsening” – af diabetisk retinopati efter eksempelvis intensiv insulinbehandling2 eller graviditet.3 Den præcise baggrund for early worsening ...

Svær overvægt medfører, at det biologiske mætheds-ur forskubber sig, så kroppen tror, at den høje vægt er normalvægten. Det betyder, at kroppen konstant forsøger at holde den øgede vægt og modsætter sig tab af kalorier. Ved operation for svær overvægt er det muligt at ”resette” mæthedsuret, så det igen får sit naturlige leje, og personen ...

Det er diskuteret, om et højt body mass index (BMI) øger risikoen for astma og der har været tvivl om kvaliteten af ældre data, om de var behæftet med fejl. Derfor har vi undersøgt, om højt BMI kan føre til udviklingen af astma og hvæsende vejrtrækning. Ved at benytte genetiske varianter, som disponerer til livslangt højt BMI,7 kan ...

Man har længe diskuteret, hvorvidt højt body mass index (BMI) øger risikoen for astma.1 I en meta-analyse, hvor kun observationelle undersøgelser blev inkluderet, fandt man frem til, at overvægt og fedme øger risikoen for astma med 50%.2 Dog har man i andre eksperimentelle undersøgelser ikke kunnet bekræfte denne association.3,4 Man har derfor diskuteret, om de ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge