Prævalensen af ADHD hos voksne i både USA og Europa er beregnet til 4,4%. Svensk forskning viser desuden at 3,3% af befolkningen over 65 år sandsynligvis har haft ADHD som børn, og at de fleste af disse har en resterende symptombyrde, der er forenelig med diagnosen. Funktionsnedsættelsen er 3-4 gange mere almindelig blandt drenge/mænd end ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge