Patienter med familiær hyperkolesterolæmi (FH) har øget risiko for et kardiovaskulært event – eksempelvis myokardieinfarkt eller tidlig død. Ofte bliver vi først opmærksomme på den bagvedliggende årsag, når patienten kommer i kontakt med sundhedsvæsenet i forbindelse med et kardiovaskulært event, fordi vi ved, at mange med FH er udiagnosticerede.  FH er en autosomal dominant arvelig ...

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) er en autosomal, monogen arvelig tilstand, som er forbundet med svært forhøjet plasma lav-densitets lipoprotein kolesterol (LDL-kolesterol). Således ligger LDL-kolesterolniveauet hos heterozygote afficerede voksne typisk i intervallet 5-10 mmol/l – hos homozygote endnu højere. Dette medfører en høj risiko for udvikling af tidlig aterosklerotisk sygdom. Nye data fra danske og udenlandske studier ...

Familiær hyperkolesterolæmi

Lipid Skolen | Almen praksis | Jakob Solgaard Jensen | 9. Jan 2019 kl. 12:20 |

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) omfatter en gruppe genetisk betingede sygdomme, som er forbundet med svært forhøjet plasma low density lipoprotein (LDL)-kolesterol og er den hyppigste mono-genetiske sygdom for udvikling af aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom.  Alvoren ved FH illustreres af en 10-15 gange øget risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med risikoen i baggrundsbefolkningen. Voksne med heterozygot FH mutation vil ...

”For et år siden, på sin 10-års fødselsdag, døde drengens far 30 år gammel. Drengen kommer nu sammen med sin mor i Lipidklinikken. Moderen er bekymret for, om sønnen vil lide samme skæbne som sin far, fordi sønnen har højt kolesterolniveau i blodet, ligesom sin far”. Dette er begyndelsen på et review fra European Heart ...

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) er en af de hyppigste arvelige sygdomme. Med en prævalens for heterozygot familiær hyperkolesterolæmi på 1:200-1:250 er der 23.000-29.000 personer i Danmark, heraf 5000-6000 børn, som fra fødslen har to-tre gange forhøjet LDL-kolesterol mmol/L (LDLC) – og deraf følgende stærkt forøget risiko for tidlig iskæmisk hjertesygdom som voksne (figur 1).  Både børn ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge