Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, har i samarbejde med Reumatologisk Afdeling, Regionshospitalet, Silkeborg, undersøgt effekten af en telemedicinsk konsultationsform versus konventionel ambulant lægekonsultation til patienter med reumatoid artrit (RA) i det randomiserede kontrollerede studie Telemedicin RA (TeRA).1 Studiet undersøgte ligeledes, om effekten afhang af, om den telemedicinske konsultation blev udført af en læge eller sygeplejerske.1  Interventionen ...

Projekt Åbent Ambulatorium

Reumatologi | Anne-Marie Sweeney | kl. 1:21 | ,

På årets EULAR konference i Amsterdam blev ’Projekt Åbent Ambulatorium’ præsenteret på sessionen: Sustainable Healthcare in Rheumatology and the Role of Health Professionals.  Forsøget ’Projekt Åbent Ambulatorium’ gennemføres på Gentofte Hospital, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR. Det er godkendt af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet og udføres i samarbejde med DANBIO, den nationale database for ...

Seneste nyt om ledkirurgi ved RA

EULAR 2017 | Reumatologi | René Cordtz | 8. Aug 2018 kl. 9:26 | ,

EULAR longressen 2018 i Amsterdam bød på en række spændende nye data vedrørende udviklingen i behovet for ledkirurgi ved reumatoid artrit (RA) og perioperativ optimering af RA medicinering op til kirurgi.  Ledkirurgi som surrogatmarkør for ledskade ved RA Ortopædkirurgiske indgreb hos RA-patienter betragtes som en surrogatmarkør for ledskade, og alloplastikoperationer med indsættelse af ledproteser er af ...

Behandlere og patienter samarbejder i det europæiske implementeringsprojekt for osteoartrose-behandling JIGSAW-E (Joint Implementation of Guidelines for oSteoArthritis in Western Europe). Formålet med JIGSAW-E er at implementere væsentlige forskningsresultater til patientbehandlinger i de fem europæiske lande (England, Holland, Norge, Portugal og Danmark), som har forskellige sundhedssystemer, kulturer og traditioner. Projektet inddrager ekspertpatienter som rådgivere. Ekspertpatienter er ...

Kjempecellearteritt (GCA) er den hyppigste av de systemiske vaskulittene. Forekomsten er høyest i befolkningsgrupper med skandinavisk opprinnelse. Det finnes ikke retningslinjer for bruk av billeddiagnostiske metoder ved GCA. I 2016 ble en gruppe av eksperter innen billeddiagnostikk ved GCA og Takayasu arteritt bedt av EULAR om å utarbeide de første Europeiske retningslinjer for bruk av billeddiagnostikk ...

Highlights fra EULAR

EULAR 2017 | Reumatologi | Henrik Nielsen, | 25. Aug 2017 kl. 12:25 | ,,

EULAR kongressen 2017 var mangfoldig med deltagelse af omkring 14.000 delegerede sundhedsfaglige, biologer, patientforeninger, patienter med flere. Billedet præget af mange nye og yngre deltagere må tolkes med stor tilfredshed og en stor gave på EULARS 70 års fødselsdag. Omtale af en række nye EULAR rekommandationer er at finde på BestPractice hjemmeside: www.bestprac.dk. Risikoprofiler I forhold ...

Dette års EULAR fandt sted i over 40 graders varme i Madrid. Så der var bestemt ingen undskyldning for ikke at sidde og lade sig informere om, hvad vi har i vente af nye lægemidler inden for de næste ti år. I det følgende giver jeg et par eksempler (n=10) på, hvad der blev præsenteret ...

Highlights fra EULAR

Reumatologi | Af Henrik Nielsen | kl. 9:14 | ,

EULAR kongressen 2017 var mangfoldig med deltagelse af omkring 14.000 delegerede sundhedsfaglige, biologer, patientforeninger, patienter med flere. Billedet præget af mange nye og yngre deltagere må tolkes med stor tilfredshed og en stor gave på EULARS 70 års fødselsdag. Omtale af en række nye EULAR rekommandationer er at finde på BestPractice hjemmeside: www.bestprac.dk. Risikoprofiler I ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge