Patienter med EGFR-muteret lungecancer får generelt en targeteret behandling rettet mod mutationen. Selv om alle patienterne har den samme mutation, er behandlingen virksom i længere tid hos nogle patienter end sammenlignet med andre. Der er altså nogle faktorer udover selve mutationen, der påvirker behandlingsforløbet. Ved dette års ESMO-konference i München fremlagde vi resultaterne fra to ...

Colorectal cancer – nyt fra ESMO 2017

ESMO 2017 | Onkologi | Anders Kindberg Boysen | 4. Dec 2017 kl. 10:43 | ,

På ESMO i Madrid i 2017 var der flere gode sessioner om CRC, både nye data der blev præsenteret, undervisningssessioner og efterfølgende diskussioner mellem både danske og internationale eksperter. Mulig ny førstelinje kombination Fra den tyske AIO forskergruppe blev der præsenteret tidlige, men interessante data fra VOLFI trial. De seneste år har trestof kombinationen FOLFOXIRI ...

Immunterapi specielt i relation til behandling med immun-checkpoint blokere er stadig et af de helt fremtrædende emner på ESMO 2017 med mere end 45 sessioner indenfor dette emne. Ved ESMO var der specielt fokus på mulighederne for at kombinere immunterapi med andre terapiformer, og udvikling af nye biomarkører til udvælgelse af patienter egnet til de ...

ALK-testning ved ikke-småcellet lungecancer

ESMO 2016 | Onkologi | Eric Santoni-Rugiu | 26. okt 2016 kl. 12:02 | ,

Med de sidste nye og fremtidige muligheder indenfor immunterapi kombineret med målrettet (targeteret) behandling er vi i en situation, hvor vi skal teste for en række forskellige terapeutiske targets samtidig med, at vi har et begrænset vævsmateriale. Den targeterede behandling ved ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) blev indledt ved påvisning af, at patienter med aktiverende EGFR-mutationer opnåede ...

På ESMO 2016 blev det kliniske pilotstudie ”T cell therapy for patients with advanced ovarian cancer: A pilot study in progress” præsenteret som poster med foreløbige kliniske data. Studiet er samtidig en del af forfatternes ph.d.-projekt. T-celle terapi er en individuel behandling dannet ud fra egne immunceller, T-celler. T-celler rettet mod kræftsygdommen (fortrinsvis cytotoxiske CD8 ...

Myelomatose er den næsthyppigste maligne hæmatologiske sygdom med ca. 300 nydiagnosticerede tilfælde i Danmark årligt. Sygdommen er karakteriseret ved betydelig morbiditet betinget af omfattende skeletsygdom, immundefekt med hyppige infektioner og hos en del af patienterne varierende grad af nyreinsufficiens. I dag vil hovedparten af patienterne respondere på den initiale behandling, og de seneste årtier er ...

På ESMO lørdag 8. oktober var to foredragssale i Bella Centret fyldte til bristepunktet, da resultaterne af to store fase II studier omhandlende immunterapi og blærekræft blev fremlagt. I form af ”late breaking abstracts” forelå resultaterne fra en fase II undersøgelse af nivolumab, som andenlinje behandling, til metastatisk blærekræft efter svigt af cisplatin, samt en ...

På en stor cancerkongres som ESMO 2016 med omkring 20.000 deltagere i København er fokus altid først og fremmest på helt nye behandlinger, der kan revolutionere klinikken. Alle ved, at en videnskabelig international kongres er stedet, hvor man første gang offentliggør de detaljerede data, der belyser effekten af en ny behandling. Dette fokus på nye ...

Mænd med prostatacancer og dissemineret sygdom kommer i hormonbehandling – også kaldet androgen deprivations therapy (ADT) eller androgen suppressionsbehandling. Formålet med denne behandling er at reducere niveauet af androgener og dermed testosteron. Testosteron og dehydro-testosteron (DHT) er de vigtigste androgener i kroppen, og de produceres hovedsagelig i testiklerne, men også i binyrerne. Ved at hæmme ...

På ASCO 2016 blev resultaterne af forsøget ”Firstana” præsenteret.1 Forsøget var et tre-armet randomiseret studie, hvis formål var at sammenligne første linje standard kemoterapi (docetaxel/prednisolon) med den eksperimentelle behandling (cabazitaxel/prednisolon) i to forskellige doser (20 eller 25 mg/m2). Flere danske centre har inkluderet patienter i studiet. Docetaxel og prednisolon har været standardbehandling som førstelinje kemoterapi ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge