I denne MEDtalk fremlægger Robert Motzer,Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York City, resultaterne fra JAVELIN Renal 101, der viser, at kombinationsbehandlingen med avelumab og axitinib signifikant forbedrer PFS 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom. ...

Klik og høre den internationale medicinske presskorps stille uddybende spørgsmål til de nye data for behandling af prostatacancer og renal celle carconom. ...

STAMPEDE studiet viser, at lokal strålebehandling ved metastatisk prostatacancer med lav sygdomsbyrde forbedrer overlevelsen. Ifølge Chris Parker, Clicical Oncologist, The Royl Marsden NHS Foundation Trust, Sutton, UK understreger undersøgelsens resultater, at lokal stråleterapi i kombinations med medicinsk behandling bør være standardbehandling for mænd med oligometastatisk sygdom. For patienter med pelvic node positiv, men ikke-metastatisk sygdom (N1M0), ...

BestPractice har sammen med de eurpæiske medicinske journalister deltaget i pressekonferencen ved ESMO om ovariecancer. Klik og hør de perspektiverende svar. ...

Klik og hør Susana Banerjee, Consultant Medical Oncologist, Royal Marsden, London, fremlægge resultaterne for rucaparib til behandling af ...

Fremtidens brug af genteknologi

ESMO 2018 | Best Practice Nordic | kl. 4:16 |

Professor Thomas Helleday, Director of the Scheffiels Cancer Centre, University of Sheffield, giver i denne MEDtalks indsigt i den kliniske værdi i brugen af cancer mutations signaturer, med henblik på at ramme DNA-skaden i cancercellen. Et område der med Thomas Helledays orr er i en dramatisk udvikling og med et stort potentiale til at forbedre ...

Det har været et spændende ESMO 2018 for uro-onkologien, hvor især ét studie, der viste, at patienter med metastaserende prostatacancer bør strålebehandles for at øge overlevelsen, vil ændre den kliniske praksis. I denne MEDtalk redegør Daniel Heinrich for, hvorfor dette studie ikke er det eneste, der er klinisk relevant. Desværre var de også studier med ...

Inge Marie Svane, overlæge, professor, Herlev Hospital og medlem af den videnskabelige komité ved ESMO for immunterapi giver i denne MEDtalk en opdatering af de kliniske studier for behandling af malign melanom, som hun finder klinisk mest interessante. Eksempelvis sætter hun fokus på, hvilken dosering der er mest optimal ved kombinationsbehandling med  checkpoint inhibitorer, således ...

I flere interessante studier af ikke-småcellet lungecancer blev der fremlagt data, der på forskellig vis viser frem mod en mere individualiseret behandling af lungecancer. I denne MEDtalk giver Åslaug Helland, overlege, dr.med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet og professor, Oslo Universitet sin faglige vurdering af, hvordan de nye data kan anvendes i den daglige ...

I denne MEDtalk fremlægger ESMO’s expert Alessandra Curioni, head of the Thoracic Oncology Unit at University Hospital Zurich, nogle af de studier ved ESMo 2018, hun har fundet mest interessante i forhold til behandling af avanceret EGFR-muteret Ikke-småcellet ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge