Når kvinder med epilepsi bliver gravide, kan de komme i et dilemma, fordi nogle typer af epilepsimedicin påvirker det ufødte barn. Samtidig kan det være nødvendigt for de gravide fortsat at være medicineret for at undgå epileptiske anfald under graviditeten og fødslen.  I Danmark er der i dag ca. 400 gravide årligt, som er i ...

De kroniske invaliderende symptomer hos patienter med neurologiske lidelser kan være forbundet med depression, dårlig livskvalitet og formentlig øget risiko for selvmordsadfærd. Der er stort fokus på behandlingen af de fysiske symptomer ved kroniske neurologiske sygdomme, mens opmærksomheden på de psykologiske konsekvenser er mindre.1 Tidligere forskning har vist en øget risiko for selvmord blandt patienter ...

Af Jakob Christensen, læge, ph.d., Neurologisk samt Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og Mogens Vestergaard, læge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Afdeling for Almen Medicin og Epidemiologi, Aarhus Universitet Epidemiologiske studier viser, at dødeligheden er øget blandt patienter med epilepsi, og samtidig indikerer mindre studier, at selvmord bidrager til den øgede dødelighed. For at teste denne ...

Af Jakob Christensen, læge, ph.d., Neurologisk samt Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og Mogens Vestergaard, læge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Afdeling for Almen Medicin og Epidemiologi, Aarhus Universitet Epilepsi er en hyppig neurologisk sygdom, der har stor indvirkning på patienternes livskvalitet. Anfaldsfrihed opnås blot hos 60-70% af patienterne trods medicinsk behandling. Forekomsten af epilepsi i Danmark ...

Af Ioannis Tsiropoulos, overlæge, ph.d., Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Antiepileptiske lægemidler har været anvendt i mere end 150 år, og udviklingen og udbredelsen er accelereret de seneste to årtier. Med introduktion af ni nye lægemidler på området siden 1992 var der i 2008 registreret 19 antiepileptika i Danmark. I primærsektoren, hvor omkring 96% af det ...

Af Helle Hjalgrim, overlæge, ph.d., Epilepsihospitalet Filadelfia Den Internationale Liga mod Epilepsi (ILAE) blev dannet i 1909 og fungerer dels som paraplyorganisation for mere end 100 nationale videnskabelige epilepsiselskaber, dels som overordnet vejledende organ. ILAEs mål er at udbrede og sprede viden om epilepsi, fremme forskning og uddannelse og at arbejde på at forbedre tilbud ...

Af Laura L. Klitten, humanbiolog, ph.d.-studerende, Epilepsihospitalet, Filadelfia, Wilhelm Johannsen, Centret for funktionel genomforskning, Københavns Universitet At kunne identificere ætiologien bag epilepsi, mental retardering og eventuel neuropsykiatrisk komorbiditet har stor betydning for den enkelte patient, vedkommendes familie og samfundet. Afdækning af ætiologien er således gavnlig i forhold til valg af behandling (medicinsk og pædagogisk), prognose ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge