Langtidsvirkende bronkodilatorer og inhalationssteroid (ICS) gives til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) for at reducere symptombyrden og for at forebygge akutte eksacerbationer.  Medicinering af patienter med KOL kan dog være en kompliceret sag. Meget tyder nemlig på, at patienter med KOL responderer forskelligt på inhalationsmedicin, ligesom størrelsen af medicinens gunstige effekt på forekomsten af ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en kronisk uhelbredelig sygdom, som primært afficerer luftvejene og lungerne. Sygdommen er en kronisk inflammatorisk tilstand og medfører remodellering og forsnævring af luftvejene (kronisk bronkitis) og destruktion af lungevæv (emfysem) og fører til symptomer i form af åndenød, hoste og ekspektorat. Den vigtigste risikofaktor for udvikling af KOL er rygning. Derudover ...

Eksacerbationer er en væsentlig del af sygdomsbilledet hos patienter med KOL, og medfører gentagne indlæggelser med påvirket livskvalitet, inaktivitet og øget mortalitet til følge. For at undgå denne onde cirkel anbefaler nye danske guidelines, at patienter påbegynder KOL-rehabilitering i løbet af fire uger efter udskrivelse.3 På trods af denne anbefaling viser det sig, at mange forløb forsinkes ...

KOL-eksacerbation – definition, diagnose & behandling

Almen praksis | Nina Skavlan Godtfredsen | 3. Feb 2017 kl. 11:16 | ,

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er karakteriseret ved vedvarende lungefunktionsnedsættelse og varierende symptombyrde med funktionsdyspnø som det dominerende symptom. Nogle patienter har tillige tilbagevendende perioder, ofte flere gange om året og hyppigst i vintermånederne, med forværring i kardinalsymptomerne, kaldet eksacerbationer. Det er oftest patienter med svær og meget svær KOL, der oplever eksacerbationer, og der har ...

Op mod 50 % af patienterne med svær KOL oplever jævnligt behandlingskrævende forværring af sygdommen, em KOL-eksacerbation, hvilket påvirker deres prognose negativt på lang sigt når der er tale om 2 eller flere om året. Der er en døselighed på 5% ved indlæggelse af akutte eksacerbationer. Årsagen til disse eksacerbationer findes oftest i nedre eller øvre lufftvejsinfektioner – og hos de ...

KOL-eksacerbation – definition, diagnose og behandling

Almen praksis | Nina Skavlan Godtfredsen | 1. Feb 2017 kl. 11:18 | ,

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er karakteriseret ved vedvarende lungefunktionsnedsættelse og varierende symptombyrde med funktionsdyspnø som det dominerende symptom. Nogle patienter har tillige tilbagevendende perioder, ofte flere gange om året og hyppigst i vintermånederne, med forværring i kardinalsymptomerne, kaldet eksacerbationer. Det er oftest patienter med svær og meget svær KOL, der oplever eksacerbationer, og der har ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 9 • oktober 2019
13. årgang
  • Diabetesmedicin
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Kighoste
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge