Bedre behandling af kold agglutinin sygdom

EHA 2018 | Best Practice Nordic | 21. Jun 2018 kl. 1:56 |

Resultaterne fra et nordisk studie, fremlagt ved EHA, viser, at behandling med bendamustin og rituximab i kombination giver høj responsrate. Sigbjørn Berentsen, Haugesund sjukehus, fremlægger her resultaterne fra kombinationsbehandlingen, der er effektiv og med få bivirkninger. ...

82% opnår MRD-negativitet i first-line CLL

EHA 2018 | Best Practice Nordic | kl. 1:54 |

Ibrutinib er en såkaldt tyrosin kinase inhibitor som hæmmer signalmolekylet, BTK. I dette studie fremlægger Paolo GHia resultatrne fra kombinationsbehandling med Ibrutinib og venetoclax. Resultatet er meget lovende også set i lyset af forekomsten af ...

Der er en del CLL-patienter, der dør som følge af infektioner. Hvis dødeligheden skal reduceres er det nødvendigt, at kunne finde de patienter, de er i risiko for at udvikle immundysfunktion. I denne MEDtalk redegør Carsten Niemann for, at dette er muligt. ...

Sekventering af behandling ved CLL

EHA 2018 | Best Practice Nordic | kl. 8:38 |

Selvom der er en række igangværende studier af CLL-behandling, hvor vi venter på resultaterne, så er det allerede en udfordring, hvordan vi sekventerer behandlingen og designer studier, der kan give den mest optimale viden om ...

Carsten Utoft Niemann præsenterer de første meget lovende data fra VISION relaps studiet for patienter med ...

Polatuzumab vedotin er et konjugert antistoff som blokkerer CD79b+ celler ved storcellet B-celle lymfom. FDA har tildelt stoffet ”breakthrough therapy-program”. EMA har fulgt med opp og vurdert det til Priority Medicines, da legemidlet har potensiale til bedre behandling av pasienter som i dag har dårlige utsikter til effektiv behandling. I denne MEDtalk redegør Laurie H. ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge