Tecfidera reducerer signifikant neurofilament-niveauet

| BestPractice | 17. okt 2018 kl. 3:20 |

I denne MEDtalks præsenterer Tobias Sejbæk Mathiesen, Skleroseklinikken, Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital data der viser, at Tecfidera signifikant reducerer Nfl-niveauet i plasma, serum og serebrospinalvæske efter seks måneders behandling af patienter med recidiverende-remitterende MS. Klik og hør Tobias uddybe resultaterne. ...

Interessant ny viden – men stadig meget vi ikke ved

| BestPractice | 16. okt 2018 kl. 11:26 |

Finn Sellebjerg, professor, Dansk Multipel Sclerose Center, giver i denne MEDtalk sin vurdering af nogle meget interessante nye data indenfor immunologien. Det har været en ECTRIMS kongres nye data, der måske en dag kan anvendes i klinikken og data, der er tættere på den kliniske hverdag, men det har også været en kongres, hvor man som ...

Thor Ameri Chalmer, læge, ph.d.-stud., Det Danse Skleroseregister, har fulgt en gruppe af patienter, der initialt er behandlet med mere traditionel MS-behandling og som efter et sygdomsgennembrud er skiftet til et andet moderat-effektiv behandling eller en mere potent behandling. Ved sammenligning viste det sig, at forekomsten af attakker faldt med 33% i gruppen af patienter, ...

Mathias Buron, læge, ph.d. studerende, Dansk Multipel Sclerose Center, har i en undersøgelse direkte sammenlignet behandling med med Tecfidera og Aubagio med hensyn til forekomst af attakker, sygdomsudvikling og stop af behandlingen. Det er der kommet flere interessante resultater ud af, som delvis er blevet bekræftet af et fransk studie. Klik og hør Mathias præsentere ...

Sklerosepatienters kognitive vanskeligheder bør indgå i den kliniske vurdering dels for  at vurdere, på hvilken måde de kognitive vanskeligheder påvirker patientens tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale relationer og livskvalitet men også  i forhold til valg af behandling. På dette års ECTRIMS viste studier, at kognitive vanskeligheder og fattigue i høj grad belaster patienterne. I denne MEDtalk ...

Undersøgelser fra det svenske MS-register viser, at antistoffer rettet mod anoctamin 2 øger MS-risikoen dramatisk.Sammenhængen kan knyttes sammen med Epstein-Barr-virus, idet nogle vira har et fragment, der er homolog med en mindre del af anoctamin 2. Ifølge professor Tomas Olsson, Karolinska Instituttet, så bidrager dette fund til en forståelse af Epstein-Barr-virus som risikofaktor for sklerose. ...

Bedre klinisk anvendelse af biomarkører

| BestPractice | 12. okt 2018 kl. 10:42 |

Homayoun Roshanisefat har brugt dagene på ECTRIMS til at opdatere sin viden om biomarkører, og hvordan de kan anvendes i den kliniske praksis. Han ser biomarkører som et meget brugbart redskab til at sikre, at patienterne opnår det bedste behandlingsresultat på sigt, og så man som læge kan forsikre sig om, at man har gjort sit yderste for ...

Antonio Bertolotto chef for sklerosecenteret ved University Hospital San Luigi Gonzaga of Orbassano har stået i spidsen for en undersøgelset, hvor en gruppe af sklerose-patienter skiftede behandlingen fra Tysabri til Lemtrada. I denne MEDtalk redegør han for hvilke patienter, der deltog i projektet og hvad det gik patienterne. ...

Barry A. Singer, MD, Director, The MS Center for Innovations in Care, St. Louis, fremlægger otte års data fra TOPAZ-studiet for behandling med alemtuzumab til patienter med recidiverende-remitterende MS, hvor 47% af patienterne opnåede klinisk bedring af deres sygdom og omkring 70& opnåede enten bedring af deres sygdom eller stabilisering af disse. Klik og hør Barry A. ...

Flere præsentationer ved ECTRIMS belyser nye og bedre metoder til at diagnosticere sklerose samt vurdere prognosen. Selvom der er i dag er bedre redskaber til at stille MS-diabnosen, så kan man selv med mere end 35 års erfaringe være usikker på diagnosen flere gange om måneden, fortæller Jette Lautrup Battistini i denne MEDtalk. ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge