Dyslipidæmi inddeles i hyperkolesterolæmi, hypertriglyceridæmi og kombineret dyslipidæmi med både forhøjet LDL-kolesterol og triglycerid samt lavt HDL-kolesterol. Forhøjet LDL-kolesterol er anerkendt som en central komponent i udviklingen af aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom. Mange randomiserede undersøgelser af statiner har vist en dosisafhængig sammenhæng forenelig med, at én mmol/l reduktion af LDL-kolesterol resulterer i ca. 22% relativ risikoreduktion for udviklingen ...

Dyslipidæmi inddeles i hyperkolesterolæmi, hypertriglyceridæmi og kombineret dyslipidæmi med både forhøjet LDL-kolesterol og triglycerid samt lavt HDL-kolesterol. Forhøjet LDL-kolesterol er anerkendt som en central komponent i udviklingen af aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom. Mange randomiserede undersøgelser af statiner har vist en dosisafhængig sammenhæng forenelig med, at én mmol/l reduktion af LDL-kolesterol resulterer i ca. 22% relativ risikoreduktion for ...

Dyslipidæmi ved diabetes, hhv. type 1- og type 2-diabetes er forskellige, hvorfor de diskuteres hver for sig. Behandling af dyslipidæmi ved type 2-diabetes Den »diabetiske dyslipidæmi« ved type 2-diabetes er karakteriseret ved for høje triglycerider, lavt HDL-kolesterol og for mange »små-tætte« LDL-partikler. Sidstnævnte måler vi ikke i den daglige klinik, men når triglyceriderne er over 1,7 ...

I den udgave af BestPractice, der udkom i januar 2017 med fokus på hjerte-kar-sygdomme, blev behandlingsindikationer og kriterier for PCSK9-hæmmere gennemgået i to artikler.1,2 I artiklerne blev nævnt, at man afventer både endepunktsstudier og langtidsdata for sikkerhed for PCSK9-hæmmerne. Aktuelt er der to PCSK9-hæmmere: Evolocumab (Repatha) og Alirocumab (Praluent). Det første store endepunkts-studie ”FOURIER” blev ...

I denne artikel redegøres for valg af behandling til patienter med henholdsvis familiær hyperkolesterolæmi (FH), patienter uden FH men i meget-høj/høj  risiko for kardiovaskulære hændelser samt til patienter med statinintolerans. • Patienter med FH På baggrund af den foreliggende evidens anbefales PCSK9-hæmmer behandling overvejet hos udvalgte FH-patienter med sikker eller sandsynlig diagnose – ud fra ...

Diabetes, er den hurtigst voksende sygdom i verden – og til trods for betydelige forandringer i behandlingsstrategien af denne sygdom, forbliver hjertesygdom den hyppigste årsag til mortalitet og morbiditet blandt patienter med type 2-diabetes. Dansk Cardiologisk Selskab har guidelines, der bygger på internationale retningslinjer – senest er målene i de europæiske guidelines fra det Europæiske Cardiologiske Selskab (ESC) ...

Diabetes er den hurtigst voksende sygdom i verden, og det er estimeret, at antallet af patienter med diabetes på verdensplan vil stige fra ca. 350 millioner til op mod 550 millioner i 2030. Det skønnes, at der i Danmark aktuelt er ca. 340.000 patienter med type 2-diabetes og 25.000 med type 1-diabetes. Derudover findes et ...

Diabetes, er den hurtigst voksende sygdom i verden – og til trods for betydelige forandringer i behandlingsstrategien af denne sygdom, forbliver hjertesygdom den hyppigste årsag til mortalitet og morbiditet blandt patienter med type 2-diabetes. Dansk Cardiologisk Selskab har guidelines, der bygger på internationale retningslinjer – senest er målene i de europæiske guidelines fra det Europæiske Cardiologiske Selskab (ESC) ...

Diabetes er den hurtigst voksende sygdom i verden, og det er estimeret, at antallet af patienter med diabetes på verdensplan vil stige fra ca. 350 millioner til op mod 550 millioner i 2030. Det skønnes, at der i Danmark aktuelt er ca. 340.000 patienter med type 2-diabetes og 25.000 med type 1-diabetes. Derudover findes et ...

Den patofysiologiske sammenhæng mellem øget lavdensitetslipoprotein kolesterol (LDL-K) i blodet og aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (ASKVS) er hævet over enhver tvivl. Aterosklerose er en multifaktoriel sygdom, men alligevel er kun én faktor nødvendig for udviklingen af den aterosklerotiske proces: Lipoproteiner, der indeholder kappeproteinet apolipoprotein B-100 (apoB). ApoB er kontakten (ligand) til LDL-receptoren (LDL-r), og giver desuden ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge