Kommunikation af prognose til kræftpatienter og deres pårørende kan være udfordrende. For patienter diagnosticeret med diffust stor-cellet B-cellet lymfom (DLBCL) vurderes sandsynligheden for at leve længere end et givet tidspunkt ofte ved at benytte prognostiske scorer som IPI og R-IPI. På trods af den praktiske anvendelighed af disse scorer, er de ikke altid brugbare for ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge