Nordic Lymphoma Group er en sammenslutning af lymfom-interesserede læger i de nordiske lande, der primært har fokus på at iværksætte investigator-initierede kliniske protokoller.  Large Cell Working Group fokuserer på at forbedre behandlingsresultater for yngre patienter med diffust storcellet B-celle lymfom og har gennemført to fase II kliniske studier, CRY-04 og CHIC. Kombinerede resultater af CRY-04 ...

De seneste år har der været øget fokus på genforandringer i tumorceller, og ved genekspressions profilering af tumorceller har man afdækket forskellige intracellulære pathways relateret til tumorgenesen. Prognostisk betydning af genekspression profiler er vist i flere tumorer, heriblandt diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), hvor germinal center like ekspression profilen er forbundet med en bedre prognose. Desværre ...

Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) er den mest almindelige form for lymfekræft i Danmark med ca. 450 nye tilfælde årligt. Det er en aggressiv sygdom med en fem-års overlevelse på omkring 65%, som udviser stor heterogenitet både klinisk og molekylært. Ved hjælp af genekspressionsprofilering (GEP) på RNA fra kræftknuden er det muligt at inddele sygdommen i ...

De seneste år har der været øget fokus på genforandringer i tumorceller, og ved genekspressions profilering af tumorceller har man afdækket forskellige intracellulære pathways relateret til tumorgenesen. Prognostisk betydning af genekspression profiler er vist i flere tumorer, heriblandt diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), hvor germinal center like ekspression profilen er forbundet med en bedre prognose.1 ...

Diffust storcellet B-celle lymfom hos ældre rammer med en aldersspecifik incidensrate, der øges fra mindre end 10/100.000 ved 50-årsalderen til mere end 40/100.000 hos 80 årige. Medianalderen på diagnosetidspunktet er 70 år. I kliniske studier er overall survival efter tre år mere end 70% hos patienter over 60 år behandlet med R-CHOP, mens overall survival efter ...

Diffust storcellet B-celle lymfom er i høj grad en sygdom, der rammer ældre med en aldersspecifik incidensrate, der øges fra mindre end 10/100.000 ved 50-årsalderen til mere end 40/100.000 hos 80 årige. Medianalderen på diagnosetidspunktet er 70 år. I kliniske studier er overall survival efter tre år mere end 70% hos patienter over 60 år ...

(Nyt) stof til eftertanke

Hæmatologi | Tarec Christoffer El-Galaly | 16. Feb 2017 kl. 2:45 | ,,

Diffust storcellet B-celle lymfom (DSBL) er den hyppigste form for lymfom i Danmark med en årlig incidens på ca. 400 nye tilfælde. Førstelinje behandling med R-CHOP (og varianter heraf) kan administreres uproblematisk på alle danske hæmatologiske afdelinger; behandlingen er ambulant, giver relativt sjældent akutte livstruende bivirkninger og tolereres ofte af ældre patienter, specielt i reduceret ...

#Seneste udgivelse

Almen Praksis

Nr. 8 • august 2019
13. årgang
  • Influenzavaccination
  • Fedme og type 2-diabetes
  • Hypertension og hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge