Diarré er en yderst udbredt tilstand, som årligt forårsager over en million dødsfald på verdensplan.1 Til trods for en faldende prævalens er diarré fortsat en hyppig dødsårsag i lavindkomstlande, og en hyppig årsag til indlæggelse i højindkomstlande.  Der er talrige ætiologier til diarré, både ikke-infektiøse og infektiøse, der kan være forårsaget af bakterier, vira og ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge