Brug af tørrede fæcesprøver til mikrobiologisk diagnostik og forskning

#8C674A | Sebastian von Huth | 30. Nov 2018 kl. 11:47 |

Diarré er en yderst udbredt tilstand, som årligt forårsager over en million dødsfald på verdensplan.1 Til trods for en faldende prævalens er diarré fortsat en hyppig dødsårsag i lavindkomstlande, og en hyppig årsag til indlæggelse i højindkomstlande.  Der er talrige ætiologier til diarré, både ikke-infektiøse og infektiøse, der kan være forårsaget af bakterier, vira og ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge