I Danmark og mange andre europæiske lande udgøres 8-10% af befolkningen af indvandrere. Det vil sige personer, der er født i udlandet af udenlandskfødte forældre. Disse grupper har meget forskellige etniske baggrunde og udgør en tiltagende udfordring for sundhedsvæsenet i indvandringslandene, fordi der er anderledes sygdomsmønstre, risikofaktorer for sygdom og forskelle i kontakten med sundhedsvæsenet. Samtidig giver ...

Sygdomsudvikling blandt indvandrere

Sygeplejersken | Marie Nørredam | 26. Sep 2017 kl. 1:03 |

I Danmark og mange andre europæiske lande udgøres 8-10% af befolkningen af indvandrere. Det vil sige personer, der er født i udlandet af udenlandskfødte forældre.1 Disse grupper har meget forskellige etniske baggrunde og udgør en tiltagende udfordring for sundhedsvæsenet i indvandringslandene, fordi der er anderledes sygdomsmønstre, risikofaktorer for sygdom og forskelle i kontakten med sundhedsvæsenet.2 ...

Diabetisk retinopati er den førende årsag til blindhed i den arbejdsdygtige alder i den vestlige verden. I de senere år er der rapporteret om faldende incidens af vaskulære komplikationer til diabetes, som følge af optimeret behandling. Desværre overskygges denne udvikling af en eksplosivt stigende incidens og prevalens. I Danmark er der aktuelt ca. 320.000 diabetespatienter – et ...

Diabetisk retinopati er den førende årsag til blindhed i den arbejdsdygtige alder i den vestlige verden.1 I de senere år er der rapporteret om faldende incidens af vaskulære komplikationer til diabetes, som følge af optimeret behandling. Desværre overskygges denne udvikling af en eksplosivt stigende incidens og prevalens. I Danmark er der aktuelt ca. 320.000 diabetespatienter ...

Dyslipidæmi ved diabetes, hhv. type 1- og type 2-diabetes er forskellige, hvorfor de diskuteres hver for sig. Behandling af dyslipidæmi ved type 2-diabetes Den »diabetiske dyslipidæmi« ved type 2-diabetes er karakteriseret ved for høje triglycerider, lavt HDL-kolesterol og for mange »små-tætte« LDL-partikler. Sidstnævnte måler vi ikke i den daglige klinik, men når triglyceriderne er over 1,7 ...

Behandling af dyslipidæmi ved diabetes

Sygeplejersken | Sten Madsbad | 14. Jul 2017 kl. 10:36 |

Dyslipidæmi ved type 1- og type 2-diabetes er forskellige, hvorfor de diskuteres hver for sig. Behandling af dyslipidæmi ved type 2-diabetes Den »diabetiske dyslipidæmi« ved type 2-diabetes er karakteriseret ved for høje triglycerider, lavt HDL-kolesterol og for mange »små-tætte« LDL-partikler. Sidstnævnte måler vi ikke i den daglige klinik, men når triglyceriderne er over 1,7 mmol/l, ...

God glykæmisk kontrol hos personer med type 2-diabetes kan forhindre langsigtede mikrovaskulære komplikationer og også forhindre eller forsinke progression af makrovaskulær sygdom. Metformin anbefales ofte som førstevalg til at reducere blodsukkeret og til at opnå et terapeutisk mål om at nedbringe HbA1c til under 53 mmol/mol (7,0%), men denne behandling er ikke altid tilstrækkelig.1 Insulinbehandling ...

Diabetes er den hurtigst voksende sygdom i verden, og det er estimeret, at antallet af patienter med diabetes på verdensplan vil stige fra ca. 350 millioner til op mod 550 millioner i 2030. Det skønnes, at der i Danmark aktuelt er ca. 340.000 patienter med type 2-diabetes og 25.000 med type 1-diabetes. Derudover findes et ...

Diabetes og alkohol

Apoteket | Anna Pietraszek | kl. 12:03 | ,

Kombinationen af diabetes og alkohol kan virke som et tveægget sværd. Dels kan et længerevarende overforbrug af alkohol resultere i kronisk pankreatitis og sekundær diabetes. På den anden side viser størstedelen af de prospektive studier, at der er en J-formet sammenhæng mellem alkoholindtagelse og risikoen for type 2-diabetes. I begyndelsen af 2013 var 320.545 personer i ...

Gestationel diabetes defineres som glukoseintolerans, der debuterer eller diagnosticeres første gang i forbindelse med graviditet.1 Gestationel diabetes forekommer ved 3-6% af alle graviditeter.2 Overvægt medfører betydelig øget risiko for at udvikle gestationel diabetes.3,4 Det afspejler sig blandt andet i anbefalingerne om sukkerbelastning (oral glukose tolerance test, OGTT) til gravide med præ-gravid BMI ≥27 kg/m².5 OGTT ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge