Diabetesbehandling og risiko for fraktur

Almen praksis | Jakob Starup Linde | 18. Nov 2019 kl. 10:00 | ,,

Type 2-diabetes er associeret med en øget risiko for frakturer; især hoftefrakturer. Mekanismen bag den øgede forekomst af frakturer hos patienter med type 2-diabetes er ukendt, hvorfor effekten af forskellige antidiabetiske lægemidler er undersøgt.  Denne artikel gennemgår sammenhængen mellem antidiabetika og frakturer. Metformin Metformin er førstevalgs-antidiabetika til behandling af type 2-diabetes. Cellestudier viser en gunstig ...

Vi har fornyeligt vist, at op mod 70% af danskere med type 2-diabetes, der får foretaget gastrisk bypass på grund af svær overvægt, ikke længere har type 2-diabetes et år efter operationen. Spørgsmålet er så: Skal man fortsat screene for sendiabetiske komplikationer, herunder diabetisk retinopati, hvis diabetes er forsvundet efter operationen? Roux-en-Y gastrisk bypass (gastrisk ...

Vi har længe kendt til, at type 2-diabetes medfører en stærkt øget risiko for hjerte-kar-sygdom, men de senere år har mange nye resultater fra sikkerhedsstudier af nye diabetesmidler ført til skærpet opmærksomhed på denne sammenhæng, og det har givet os ny viden i forhold til valg af behandling. Vi ved, at ca. 22% af alle ...

Galdesyremalabsorption er en hyppig, men underdiagnosticeret og socialt invaliderende sygdom. Symptomerne er vandtynde hyppige afføringer – i de værste tilfælde op til 20 afføringer om dagen.  En tredjedel af patienter med “skraldespandsdiagnosen” irritabel tyktarm præsenterer sig med diarre som det primære symptom, og det estimeres, at en tredjedel af disse patienter kan have galdesyremal-absorption. Det ...

Kosttilskud nyder stor bevågenhed i den brede befolkning, og nyheder om kosttilskud pryder jævnligt spisesedlerne i den kulørte dagspresse med løfter om gavnlige virkninger på gængse livsstilssygdomme.  De sensationsprægede overskrifter baserer sig dog ofte på resultater fra prækliniske studier i dyremodeller, hvorimod effekterne mere sjældent er dokumenteret hos mennesker. Nicotinamide Riboside (NR) er en naturligt ...

Sundhedskompetence (fra det engelske health literacy) er af WHO identificeret som et væsentligt og lighedsskabende fokusområde for fremtidens sundhedsfremmende indsatser.1  Sundhedskompetence er både et interessant begreb og et konkret redskab, der har potentiale til at udgøre fundamentet i gennemgribende indsatser mod ulighed på alle niveauer af sundhedssystemet samt på tværs af sektorer, der beskæftiger sig ...

Patienter med atrieflimren har høj risiko for at udvikle tromboemboliske tilfælde, som oftest manifesterer sig som iskæmisk apopleksi. Heldigvis har oral antikoagulationsbehandling vist sig at være særdeles effektiv til at forebygge sådanne alvorlige hændelser, og denne behandling anbefales livslangt.  Behandlingen forebygger omtrent to tredjedele af alle iskæmiske apopleksier, men er ikke uden omkostninger, og alvorlige ...

Diabetes og abdominale aortaaneurismer

Almen praksis | Katrine Lawaetz Kristensen | 1. maj 2019 kl. 7:39 |

1,2-4% af befolkningen over 50 år har et abdominalt aortaaneurisme (AAA).1,2 AAA er asymptomatisk, men hvis aneurismet ikke behandles, kan det vokse så meget, at det til sidst rumperer. Væksthastighed af AAA samt risiko for ruptur er associeret med størrelsen af aneurismet.3,4  Ved ruptur er mortaliteten høj, op mod 76%,5,6 og man regner i grove ...

Type 2-diabetes er hyppigt forekommende og medfører højere sygelighed og dødelighed end i baggrundsbefolkningen. Blandt andet er forekomsten af kræft og hjerte-kar-sygdomme højere blandt personer med type 2-diabetes.  Diabetes diagnosticeres i første omgang alene på baggrund af forhøjede blodsukkerværdier, men dækker over en kompleks og heterogen patofysiologi, som mangler at blive fuldstændigt afdækket.  For at ...

Der udvikles løbende nye insuliner med lang virkningsvarighed til brug som basalinsulin i behandlingen af diabetes. Fælles for disse insuliner er lang virkning (>24 timer), som tillader én daglig dosering og mere forudsigelig absorption, som gerne skal resultere i mere stabil blodsukkerkontrol.  FDA og EMEA har opsat specifikke krav til, hvordan insulinerne skal undersøges i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 9 • oktober 2019
13. årgang
  • Diabetesmedicin
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Kighoste
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge