Det hidtil største CV outcome trial (CVOT), Declare-studiet, er nu publiceret. Studiet bidrager med ny viden om behandlingen af type 2-diabetespatienter.1,2 Siden 2008 har myndighederne anført af amerikanske FDA forlangt, at alle nye præparater skal sikkerhedstestes for kardiovaskulære bivirkninger i placebo-kontrollerede undersøgelser hos højrisiko-patienter. Bekymringen for kardiovaskulære bivirkninger stammede fra analyser af rosiglitazon (der ikke ...

Det hidtil største CV outcome trial (CVOT), Declare-studiet, er nu publiceret. Studiet bidrager med ny viden om behandlingen af type 2-diabetespatienter.1,2 Siden 2008 har myndighederne anført af amerikanske FDA forlangt, at alle nye præparater skal sikkerhedstestes for kardiovaskulære bivirkninger i placebo-kontrollerede undersøgelser hos højrisiko-patienter. Bekymringen for kardiovaskulære bivirkninger stammede fra analyser af rosiglitazon (der ikke ...

Diabetes og diabetes distress kan afdækkes og afhjælpes

Sygeplejersken | Birtha Petrea Hansen | 17. Sep 2018 kl. 3:07 |

At leve med en kronisk sygdom som diabetes kan være svært set i lyset af de komplekse, og ofte forvirrende anbefalinger til diabetesbehandling og egenomsorg. Personer med diabetes kan blive frustrerede og overvældede af alle de krav, der konstant stilles til dem for at kunne mestre livet med diabetes.1,2  Derfor kan personer med diabetes miste ...

Type 2-diabetes kan forebygges ved livsstilsmodifikation og medicinsk behandling, hvilket understreger vigtigheden af tidlig opspring af patienter i høj risiko for udvikling heraf.1-4 Traditionelt er forstadierne til diabetes (prædiabetes) blevet defineret som forhøjet faste-glukose (impaired fasting glucose) eller nedsat glukosetolerance (impaired glucose tolerance) under to-timers oral glukosetolerancetest (OGTT).5,6 Dog progredierer ikke alle prædiabetikere til diabetes, ...

Både patienter med type 1- og type 2-diabetes har øget risiko for at udvikle diabetisk nyresygdom. For den enkelte patient er risikoen højest ved type 1-diabetes. Således udvikler omkring 15-20% af patienterne med type 1-diabetes diabetisk nyresygdom, mens det er mindre end fem procent af patienterne med type 2-diabetes. I den sidste ende er der dog ...

Både patienter med type 1- og type 2-diabetes har øget risiko for at udvikle diabetisk nyresygdom. For den enkelte patient er risikoen højest ved type 1-diabetes. Således udvikler omkring 15-20% af patienterne med type 1-diabetes diabetisk nyresygdom, mens det er mindre end fem procent af patienterne med type 2-diabetes. I den sidste ende er der ...

I Danmark og mange andre europæiske lande udgøres 8-10% af befolkningen af indvandrere. Det vil sige personer, der er født i udlandet af udenlandskfødte forældre. Disse grupper har meget forskellige etniske baggrunde og udgør en tiltagende udfordring for sundhedsvæsenet i indvandringslandene, fordi der er anderledes sygdomsmønstre, risikofaktorer for sygdom og forskelle i kontakten med sundhedsvæsenet. Samtidig giver ...

Sygdomsudvikling blandt indvandrere

Sygeplejersken | Marie Nørredam | 26. Sep 2017 kl. 1:03 |

I Danmark og mange andre europæiske lande udgøres 8-10% af befolkningen af indvandrere. Det vil sige personer, der er født i udlandet af udenlandskfødte forældre.1 Disse grupper har meget forskellige etniske baggrunde og udgør en tiltagende udfordring for sundhedsvæsenet i indvandringslandene, fordi der er anderledes sygdomsmønstre, risikofaktorer for sygdom og forskelle i kontakten med sundhedsvæsenet.2 ...

Diabetisk retinopati er den førende årsag til blindhed i den arbejdsdygtige alder i den vestlige verden. I de senere år er der rapporteret om faldende incidens af vaskulære komplikationer til diabetes, som følge af optimeret behandling. Desværre overskygges denne udvikling af en eksplosivt stigende incidens og prevalens. I Danmark er der aktuelt ca. 320.000 diabetespatienter – et ...

Diabetisk retinopati er den førende årsag til blindhed i den arbejdsdygtige alder i den vestlige verden.1 I de senere år er der rapporteret om faldende incidens af vaskulære komplikationer til diabetes, som følge af optimeret behandling. Desværre overskygges denne udvikling af en eksplosivt stigende incidens og prevalens. I Danmark er der aktuelt ca. 320.000 diabetespatienter ...

#Seneste udgivelse

Hjerte-kar-sygdomme

Nr. 1 • januar 2019
13. årgang
  • Familiær hyperkolesterolæmi
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Angina pectoris
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge