En implanterbar cardioverter-defibrillator (ICD), også kaldet en hjertestøder, er en elektronisk enhed, der overvåger hjerterytmen og kan give et stød med op til 840 V for at behandle potentielt livstruende arytmier. ICD-terapi er den fortrukne behandlingsform for patienter med øget risiko for pludselig uventet hjertestop både som primær og sekundær profylakse, da behandlingen er forbundet ...

Akut koronart syndrom (AKS) består af sygdommene ustabil angina og akut myokardieinfarkt. Ved begge tilstande reduceres blodtilførslen i koronarkarrene, hvilket medfører iskæmi i hjertemuskulaturen. Det er velkendt, at depression er en hyppig følge efter AKS, men sammenhængen er endnu uklar. En teori er, at depression efter AKS udløses af nogle af de proinflammatoriske cytokiner, der ...

Vinterdepression er en cyklisk tilstand med tilbagevendende depressive symptomer, udtalt træthed (personen føler sig som ”bly”), mindsket lyst til socialt samvær, samt søvn- og appetitmæssige forandringer. Sammenfaldende med de aftagende lysmængder i efterårs- og vintermånederne tiltager tilstanden og bedres eller remitterer fuldstændig med forårets og sommerens komme. Det er særligt kvinder og unge, der rammes ...

Apoplexia cerebri er en fællesbetegnelse, der dækker over infarkt (85% af alle tilfælde) og hæmoragi (15% af tilfældene). I 2012 var incidencen 15.000 nye tilfælde pr. år, og prævalensen var over 93.000.1 Depression er en meget hyppig komplikation, som forekommer med otte gange øget incidens de første måneder efter en apopleksi i forhold til baggrundsbefolkningen.2 ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

Depression hos mor kan give særlige udfordringer for et barn. De forebyggende helbreds-undersøgelser giver mulighed for at identificere børn, der har brug for ekstra støtte. Et nyt studie viser imidlertid, at en væsentlig del af de mest sårbare slet ikke deltager. Depression er en udbredt lidelse i hele verden med potentielt svære senfølger. Når man ...

De fleste personer i medicinsk antidepressiv behandling vil ønske at forsøge at trappe ud efter noget tid, særligt naturligvis, hvis medicinen ikke hjælper dem. Hvis medicinen har hjulpet, og det er patientens første depression, anbefaler de fleste internationale guidelines imidlertid at fortsætte behandlingen i seks måneder efter remission af depressionen – med det samme præparat ...

Forekomst og fortsat behandling af residualsymptomer ved depression har stor betydning i forhold til risikoen for tilbagefald (eng. relapse). Denne artikel vil omhandle monitorering af depressionen, når bedringen indtræffer – helt eller delvist. Målet for behandling er i første omgang remission – en helt eller næsten asymptomatisk tilstand, hvor patienten overordnet synes at have det meget ...

I dag erkendes depression som en af hovedårsagerne til lavere livskvalitet og produktivitet på verdensplan. Diagnostisering af sygdommen er interviewbaseret, idet der hidtil ikke er identificeret sikre biomarkører for sygdommen. Den meget individuelle, og ofte modsatrettede, natur af depressionssymptomer vanskeliggør diagnostiseringen, hvilket også gør det nærliggende at antage, at der findes forskellige subtyper af depression med ...

Forekomst og fortsat behandling af residualsymptomer ved depression har stor betydning i forhold til risikoen for tilbagefald (eng. relapse). Denne artikel vil omhandle monitorering af depressionen, når bedringen indtræffer – helt eller delvist. Målet for behandling er i første omgang remission – en helt eller næsten asymptomatisk tilstand, hvor patienten overordnet synes at have det ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge