Behandlingsresistent depression – et dansk registerstudie

| Frederikke Hørdam Gronemann | 23. Apr 2019 kl. 11:38 |

Depression er en hyppigt forekommende psykisk lidelse. Det anslås, at 15% af hele den danske befolkning på et tidspunkt i livet vil udvikle symptomer på depression, som i de sværere tilfælde behandles medikamentelt med antidepressiva.  De første antidepressiva var MAO-hæmmere og tricyckliske antidepressiva (TCA), som blev introduceret for mere end 50 år siden. De var ...

Depression kan i nogle tilfælde være svært at behandle, og med komorbid diabetes er det en endnu større udfordring. Prævalensen af depression i Danmark er anslået til 3-4%. Ved samtidig diabetes er den ca. 10%. Tilstanden kan være forbundet med dårlig overholdelse af diabetesbehandlingen, dårlig glykæmisk kontrol og øget risiko for mikro- og makrovaskulære komplikationer. ...

Det anslås, at omkring 240.000 danskere lever med angst og depression, og at omkring 28.000 nye diagnosticeres hvert år i Danmark. Angst og depression er ofte forbundet med store personlige og økonomiske konsekvenser for den enkelte. I 2010, hvor vi påbegyndte omtalte undersøgelse, udgjorde mentale helbredsproblemer således omkring halvdelen af alle tildelte førtidspensioner, og halvdelen ...

Validering af Major Depression Inventory (MDI) i almen praksis

#0071A7 | Marie Germund Nielsen | 27. Feb 2019 kl. 1:41 |

Depression er en af de mest udbredte mentale helbredsproblemer, og udredningen påbegyndes ofte i almen praksis. Her er MDI en af de mest anvendte psykometriske tests – men hvor pålidelig er den danske udgave som diagnosticeringsværktøj? Denne artikel giver et samlet overblik over to nye valideringsstudier af den danske udgave af det psykometriske redskab Major ...

Mindfulness i lungerehabilitering lindrer angst og depression blandt KOL-patienter

#DA4E71 | Ingeborg Farver-Vestergaard | 28. Jan 2019 kl. 9:27 | ,,

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

En implanterbar cardioverter-defibrillator (ICD), også kaldet en hjertestøder, er en elektronisk enhed, der overvåger hjerterytmen og kan give et stød med op til 840 V for at behandle potentielt livstruende arytmier. ICD-terapi er den fortrukne behandlingsform for patienter med øget risiko for pludselig uventet hjertestop både som primær og sekundær profylakse, da behandlingen er forbundet ...

Akut koronart syndrom (AKS) består af sygdommene ustabil angina og akut myokardieinfarkt. Ved begge tilstande reduceres blodtilførslen i koronarkarrene, hvilket medfører iskæmi i hjertemuskulaturen. Det er velkendt, at depression er en hyppig følge efter AKS, men sammenhængen er endnu uklar. En teori er, at depression efter AKS udløses af nogle af de proinflammatoriske cytokiner, der ...

Selv-rapporteret personlighed ved vinterdepression

#0071A7 | Liv Vadskjær Hjordt | 22. Nov 2018 kl. 10:57 | ,

Vinterdepression er en cyklisk tilstand med tilbagevendende depressive symptomer, udtalt træthed (personen føler sig som ”bly”), mindsket lyst til socialt samvær, samt søvn- og appetitmæssige forandringer. Sammenfaldende med de aftagende lysmængder i efterårs- og vintermånederne tiltager tilstanden og bedres eller remitterer fuldstændig med forårets og sommerens komme. Det er særligt kvinder og unge, der rammes ...

Apoplexia cerebri er en fællesbetegnelse, der dækker over infarkt (85% af alle tilfælde) og hæmoragi (15% af tilfældene). I 2012 var incidencen 15.000 nye tilfælde pr. år, og prævalensen var over 93.000.1 Depression er en meget hyppig komplikation, som forekommer med otte gange øget incidens de første måneder efter en apopleksi i forhold til baggrundsbefolkningen.2 ...

Mindfulness i lungerehabilitering lindrer angst og depression blandt KOL-patienter

#0071A7#DA4E71 | Ingeborg Farver-Vestergaard | 15. okt 2018 kl. 10:50 | ,,

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge