Depression kan i nogle tilfælde være svært at behandle, og med komorbid diabetes er det en endnu større udfordring. Prævalensen af depression i Danmark er anslået til 3-4%. Ved samtidig diabetes er den ca. 10%. Tilstanden kan være forbundet med dårlig overholdelse af diabetesbehandlingen, dårlig glykæmisk kontrol og øget risiko for mikro- og makrovaskulære komplikationer. ...

Det anslås, at omkring 240.000 danskere lever med angst og depression, og at omkring 28.000 nye diagnosticeres hvert år i Danmark. Angst og depression er ofte forbundet med store personlige og økonomiske konsekvenser for den enkelte. I 2010, hvor vi påbegyndte omtalte undersøgelse, udgjorde mentale helbredsproblemer således omkring halvdelen af alle tildelte førtidspensioner, og halvdelen ...

Depression er en af de mest udbredte mentale helbredsproblemer, og udredningen påbegyndes ofte i almen praksis. Her er MDI en af de mest anvendte psykometriske tests – men hvor pålidelig er den danske udgave som diagnosticeringsværktøj? Denne artikel giver et samlet overblik over to nye valideringsstudier af den danske udgave af det psykometriske redskab Major ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

En implanterbar cardioverter-defibrillator (ICD), også kaldet en hjertestøder, er en elektronisk enhed, der overvåger hjerterytmen og kan give et stød med op til 840 V for at behandle potentielt livstruende arytmier. ICD-terapi er den fortrukne behandlingsform for patienter med øget risiko for pludselig uventet hjertestop både som primær og sekundær profylakse, da behandlingen er forbundet ...

Akut koronart syndrom (AKS) består af sygdommene ustabil angina og akut myokardieinfarkt. Ved begge tilstande reduceres blodtilførslen i koronarkarrene, hvilket medfører iskæmi i hjertemuskulaturen. Det er velkendt, at depression er en hyppig følge efter AKS, men sammenhængen er endnu uklar. En teori er, at depression efter AKS udløses af nogle af de proinflammatoriske cytokiner, der ...

Vinterdepression er en cyklisk tilstand med tilbagevendende depressive symptomer, udtalt træthed (personen føler sig som ”bly”), mindsket lyst til socialt samvær, samt søvn- og appetitmæssige forandringer. Sammenfaldende med de aftagende lysmængder i efterårs- og vintermånederne tiltager tilstanden og bedres eller remitterer fuldstændig med forårets og sommerens komme. Det er særligt kvinder og unge, der rammes ...

Apoplexia cerebri er en fællesbetegnelse, der dækker over infarkt (85% af alle tilfælde) og hæmoragi (15% af tilfældene). I 2012 var incidencen 15.000 nye tilfælde pr. år, og prævalensen var over 93.000.1 Depression er en meget hyppig komplikation, som forekommer med otte gange øget incidens de første måneder efter en apopleksi i forhold til baggrundsbefolkningen.2 ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

Depression hos mor kan give særlige udfordringer for et barn. De forebyggende helbreds-undersøgelser giver mulighed for at identificere børn, der har brug for ekstra støtte. Et nyt studie viser imidlertid, at en væsentlig del af de mest sårbare slet ikke deltager. Depression er en udbredt lidelse i hele verden med potentielt svære senfølger. Når man ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge