Bør rejsende vaccineres mod dengue feber?

#0071A7 | Sanne Jespersen | 5. Dec 2018 kl. 2:32 |

Dengue feber forårsages af en af fire tæt relaterede virustyper dengue 1-4. Infektion med én serotype beskytter kun kortvarigt mod infektion med de øvrige typer, og efterfølgende infektion med en anden serotype øger risikoen for svær dengue feber med komplikationer i form af blødning og shock. Mens 6% af alle tilfælde af dengue feber blandt ...

Dengue feber – flere vaccinekandidater under udvikling

#0071A7 | Carsten Schade Larsen | 8. Nov 2016 kl. 9:17 | ,

Dengue feber forekommer endemisk i mere end 120 lande i tropiske og subtropiske områder, og omkring 2,5 mia. personer lever i områder med risiko for dengue feber. Ifølge WHO er incidensen af dengue feber steget med faktor 30 i løbet af de seneste 50 år. Det estimeres, at der globalt er 100 mio. tilfælde af ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge