Nitrat i drikkevand og risiko for colorektal cancer

| Jörg Schullehner | 23. Nov 2018 kl. 1:59 |

Et nyt studie fra Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) bekræfter formodningen om, at nitrat i drikkevandet øger risikoen for colorektal cancer (CRC).1 Nitrat i drikkevandet har været mistænkt for at øge risikoen for kræft i fordøjelsessystemet i nogle årtier.2 Den nuværende grænseværdi på 50 mg/l er baseret på ...

Colon Cancer – state of the art

#305E78 | BestPractice | 11. Jul 2016 kl. 10:01 | ,

Af Anders Jakobsen, professor, overlæge, dr.med., Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Colon cancer repræsenterer med ca. 2200 nye tilfælde om året en af de hyppige maligne sygdomme. Generelt er prognosen dårlig med en fem-års overlevelse på ca. 50%. De hidtidige erfaringer med screening tyder på en god effekt, og man må derfor håbe, at screening hurtigt ...

Af Camilla Qvortrup, læge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Per Pfeiffer, professor, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet I 2008 blev der konstateret mere end 4000 nye tilfælde af kolorektal cancer i Danmark, hvoraf koloncancer udgør to tredjedele og rektumcancer en tredjedel. Dermed er kolorektal cancer en af de hyppigste kræftformer ...

Rectum cancer

#305E78 | BestPractice | kl. 10:01 | ,,

Af Anne Lene Fromm, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Der var ikke de store nyheder indenfor behandling af rectum cancer på European Cancer Organisations (ECCO) konferencen, der blev afholdt i Stockholm i slutningen af september 2011. Naturligvis var der mange spændende indslag, hvilke jeg vil referere fra i nedenstående. Specielt en teaching lecture vedrørende behandling ...

Af Hanne Spangsberg Holm, reservelæge, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital  På dette års ASCO-konference blev der præsenteret flere interessante fase III studier inden for behandling af metastaserende colorectalcancer (mCRC). Jeg vil her gennemgå tre under overskrifterne: Treatment beyond progression, vedligeholdelsesbehandling og kemoterapirefraktær mCRC. Desuden vil jeg beskrive to studier omhandlende adjuverende behandling af coloncancer. Metastaserende colorectal ...

Af Lene Weber Vestermark, overlæge, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Hvert år får ca. 700 personer i Danmark konstateret cancer i mavesækken. Sygdommen har et stort metastatisk potentiale. Således har 60 % af patienterne allerede på diagnosetidspunktet ikke resecerbar sygdom eller fjernmetastaser, hvorfor mulighed for kurativ behandling med resektion og dermed helbredelse ikke længere er muligt.  ...

Af Camilla Qvortrup, læge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital I Danmark bliver der årligt konstateret mere end 4000 nye tilfælde af kolorektal cancer (KRC), og dermed er KRC en af de hyppigste kræftformer herhjemme. Samlet vil ca. halvdelen af patienterne udvikle metastatisk sygdom. Behandlingen af KRC har gennemgået en stor udvikling de seneste år. Hos ...

Af Jakob Lykke, afdelingslæge, Kirurgisk Afdeling, Roskilde Sygehus Ole Roikjær, klinisk lektor, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Købehavns Universitet Per Jess, klinisk forskningslektor, overlæge, dr.med., Kirurgisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Købehavns Universitet Tyktarmskræft er en af de hyppigst forekommende kræftformer i den vestlige verden. Kirurgi er den primære behandling, og ...

Af Mogens Karsbøl Boisen, læge, Onkologisk Afdeling, Gastrointestinale team, Herlev Hospital De seneste ti år har patienter med metastaserende colorektalcancer (CRC) fået flere behandlingsmuligheder i form af biologiske stoffer rettet mod forskellige vækstfaktorsystemer. Cetuximab og panitumumab er antistoffer rettet mod epithelial growth factor receptoren (EGFR), og bevacizumab er et antistof rettet mod vascular endothelial growth ...

Af Sune Boris Nygård, læge, ph.d.-studerende, Sektion for Molekylær Sygdomsbiologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Med godt 600.000 dødsfald årligt er kolorektal cancer på verdensplan den fjerde hyppigste årsag til cancerrelateret død,1 og langt hovedparten af dødsfaldene skyldes metastatisk sygdom. Det er samtidig estimeret, at antallet af patienter, der årligt diagnosticeres ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge