Ved second N-ECCO anbefalinger skelner man mellem den grundlæggende sygepleje til IBD-patienter, den avancerede sygepleje, den avancerede sygepleje ved specielle situationer og fordelene ved at have en IBD-sygeplejerske på en afdeling. Der er i alt udarbejdet 31 anbefalinger, og gruppen, der har udfærdiget disse anbefalinger, er sygeplejersker, der alle er medlemmer af N-ECCO komiteen 2017. ...

Det er en almindelig klinisk erfaring, at patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) periodevis i forløbet har gener fra abdomen, som ikke er tæt korreleret med graden af inflammation i blodprøver. Dette kan dokumenteres i metaanalyser.1 Forekomsten er hyppig og af flere beskrevet som værende tilstede hos ca. 40% af IBD-patienterne.1,2 Nogle har erfaret, at det ...

Livstidsrisikoen for at udvikle galdesten er 10-20% i den uselekterede baggrundsbefolkning, mens risikoen for symptomgivende galdesten er ca. 4-5%. Selv om de fleste galdesten således er asymptomatiske, kan de udløse svære og invaliderende gastrointestinale symptomer, blandt andet som galdestenskolik. Galdesten er ligeledes en hyppig udløsende årsag til kolecystitis, kolangitis samt pankreatitis, der igen er forbundet med ...

Livstidsrisikoen for at udvikle galdesten er 10-20% i den uselekterede baggrundsbefolkning, mens risikoen for symptomgivende galdesten er ca. 4-5%.1,2 Selv om de fleste galdesten således er asymptomatiske, kan de udløse svære og invaliderende gastrointestinale symptomer, blandt andet som galdestenskolik. Galdesten er ligeledes en hyppig udløsende årsag til kolecystitis, kolangitis samt pankreatitis, der igen er forbundet ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge