Kan colitis ulcerosa behandles med parasit-æg?

Gastroenterologi | Michelle Vernstrøm Prosberg | 9. Sep 2019 kl. 8:25 |

Colitis ulcerosa (UC) er den hyppigst forekommende inflammatoriske tarmsygdom (IBD), og den kendetegnes ved en kontinuerlig kronisk inflammation superficielt i colonmucosa. Sygdomsudbredelsen kan variere fra at omfatte rectum alene (proktit), til en venstresidig colit eller ultimativt inflammation i hele colon (pancolit).1  UC kan veksle mellem symptomfrie perioder, hvor colonmucosa kan findes helt uden tegn på ...

Colitis ulcerosa og morbus Crohn udgør tilsammen de to vigtigste sygdomsenheder ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD), som er en tilbagevendende eller kronisk tilstand af tarmbetændelse, der giver anledning til diarré, blodig afføring, mavesmerter og anoreksi.  IBD er i dag en verdensomspændende sygdom med stigende forekomst i specielt nyligt industrialiserede lande. Det antages at være en ...

Epiteliale tuftceller (TC) blev identificeret i 1956 i trachea og gastrointestinal (GI) kanalen.1 Imidlertid er interessen for TC’s funktion først for alvor taget til de seneste år som følge af en mere detaljeret forståelse for deres kemosensoriske egenskaber og deltag- else i immunrespons.  Ny forskning på mus viser, at TC har en funktion, som igangsætter ...

Colitis ulcerosa og cancer

Gastroenterologi | Anders Mark Christensen | 20. Feb 2019 kl. 12:17 |

Patienter med colitis ulcerosa har en øget risiko for at udvikle kolorektal cancer (KRC), om end risikoen ser ud til at være blevet mindre de senere år.1 Den fremherskende hypotese vedrørende naturhistorien for KRC ved de inflammatoriske tarmsygdomme går på, at inflammation fører til dysplasi, der ultimativt fører til cancer.2 I overensstemmelse hermed er det ...

Ved second N-ECCO anbefalinger skelner man mellem den grundlæggende sygepleje til IBD-patienter, den avancerede sygepleje, den avancerede sygepleje ved specielle situationer og fordelene ved at have en IBD-sygeplejerske på en afdeling. Der er i alt udarbejdet 31 anbefalinger, og gruppen, der har udfærdiget disse anbefalinger, er sygeplejersker, der alle er medlemmer af N-ECCO komiteen 2017. ...

Det er en almindelig klinisk erfaring, at patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) periodevis i forløbet har gener fra abdomen, som ikke er tæt korreleret med graden af inflammation i blodprøver. Dette kan dokumenteres i metaanalyser.1 Forekomsten er hyppig og af flere beskrevet som værende tilstede hos ca. 40% af IBD-patienterne.1,2 Nogle har erfaret, at det ...

Livstidsrisikoen for at udvikle galdesten er 10-20% i den uselekterede baggrundsbefolkning, mens risikoen for symptomgivende galdesten er ca. 4-5%. Selv om de fleste galdesten således er asymptomatiske, kan de udløse svære og invaliderende gastrointestinale symptomer, blandt andet som galdestenskolik. Galdesten er ligeledes en hyppig udløsende årsag til kolecystitis, kolangitis samt pankreatitis, der igen er forbundet med ...

Livstidsrisikoen for at udvikle galdesten er 10-20% i den uselekterede baggrundsbefolkning, mens risikoen for symptomgivende galdesten er ca. 4-5%.1,2 Selv om de fleste galdesten således er asymptomatiske, kan de udløse svære og invaliderende gastrointestinale symptomer, blandt andet som galdestenskolik. Galdesten er ligeledes en hyppig udløsende årsag til kolecystitis, kolangitis samt pankreatitis, der igen er forbundet ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge