Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en monoklonal ekspansion af modne B-celler på grund af uligevægt mellem proliferation og apoptose af cellerne. Sygdommen har et heterogent forløb, og det giver udfordringer ved information om forventning til prognose i klinisk praksis. For nylig har Xochelli et al. publiceret et studie i det amerikanske tidsskrift Clinical Cancer Research, ...

In this MEDtalk John Gribben, Professor, MD DSc, Barts Cancer Institute, University of London, present the key data from MURANO study about treatment of relapsed/Refractory ...

Hør professor Kerry Rogers, The Ohio State University, fortælle om ALLIANCE-studiet. I dette fase III studie gives ibrutinib som monoterapi eller kombineret med rituximab sammenlignet med bendamustin + rituximab. Studiet viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som førstelinje behandling til ældre patienter (>65 år) med ...

I denne MEDtalk fortæller professor Kerry Rogers, The Ohio State University, om to studier med ibrutinib. De viser, at kemoterapi-frit regime bør være standardbehandling til alle patienter. I det første gives ibrutinib som monoterapi eller kombineret med rituximab. Begge viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som førstelinje behandling til ældre ...

Ældre CLL-patienter får flest infektioner

ASH 2017 | Michael Asger Andersen | 11. Dec 2017 kl. 4:12 | ,

Dansk registerstudie belyser forekomsten af infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi. Michael Asger Andersen, Rigshospitalet, fremlægger her de første resultater og fremtidige aspekter af de danske data, der er baseret på en samkøring af data fra hhv. Dansk CLL-register og  Dansk Mikrobiologiske Database. ...

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en heterogen sygdom der udvikler sig fra tidligt stadie monoklonale B-lymfatisk fase. Data vedrørende udvikling af prædiagnostisk lymfocytose er sparsomme, og forskelle I raten af lymfocytær progression mellem patienter kan tillægge yderligere prognostisk viden vedrørende follow-up og behandling af CLL. Målet, for Michael og hans gruppe, med undersøgelsen var at ...

Trods den bemærkelsesværdige effekt med de nye lægemidler, der har target på hhv. BTK og BCL2 signal pathways ved CLL, er udviklingen af resistens blevet den største kliniske udfordring i behandlingen af CLL patienter. Der er en nødvendig prioritering i forhold til at identificere kombinationer af behandlinger for at opnå en mere varig remission. Elise ...

I 2016 viste RESONATE-2 studiet, at Ibrutinib, Imbruvica, kan anvendes som frontline behandling af CLL hos patienter på mindst 65 år. I år fremlagde Matthew S. Davids data fra et investigator initieret multicenter studie, der viste, at ved behandling med Ibrutinib, i kombination med FCR (fludarabin/ cyclophosphamid/ rituximab) opnås den hidtil højeste andel af knoglemarv-MRD ...

Mantle celle lymfom (MCL) er en moden B celle sygdom, hvor størstedelen af patienterne har translokationen t(11;14), hvilket resulterer i overekspression af cellecyklusproteinet cyclin D1 (CCND1). Det er en ekstremt heterogen sygdom med hensyn til klinisk forløb. Kronisk lymfocytisk leukæmi (CLL) deler mange fællestræk med MCL. Karakteristisk for CLL er imidlertid den klonale ekspansion af både ...

Mange patienter med velbehandlede hæmatologiske kræftsygdomme indgår i langvarige kontrolforløb, hvor regelmæssige ambulante besøg sigter mod opsporing af tilbagefald og andre helbredsrelaterede problemer. Det er dog forholdsvist sjældent, at rutinemæssige besøg fører til interventioner hos patienter, som har det godt, og hvor blodprøver i øvrigt ikke giver mistanke om fornyet sygdomsaktivitet.1 Med det stigende antal ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge