Strålebehandling af de parasternale lymfeknuder efter operation for tidlig brystkræft er et omdiskuteret emne. Det er kendt, at disse lymfeknuder kan indeholde metastatisk sygdom, især hos patienter, der har spredning til aksillens lymfeknuder eller en tumor placeret medialt i brystet.1 Samtidig er det påvist, at adjuverende strålebehandling til brystvæggen/det tilbageværende bryst og regionale lymfeknuder forbedrer ...

Udvikling af nye specifikke målrettede onkologiske behandlinger har nødvendiggjort nye non-invasive modaliteter at diagnosticere, tumor graduere og evaluere respons på. Positron emission tomography med 18F mærket fluorodeoxyglucose (18F-FDG-PET) har i de seneste ti år været rutine modalitet til karakterisering af mange forskellige cancerformer. 18F-FDG er en glukose analog og transporteres over cellemembranen i cancerceller ved ...

Omkring 6000 børn oplever hvert år, at en forælder får konstateret kræft.1 400-500 kræftsyge forældre med børn i alderen 0-18 år bliver årligt behandlet på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.2 En stor del af disse patienter møder til ambulant kemoterapi eller strålebehandling. Forældrenes måde at håndtere sygdommen på har betydning for, hvordan barnet klarer sig, ...

Kræftrelaterede kognitive vanskeligheder er en hyppigt rapporteret senfølger efter kræftbehandling med estimerede prævalensrater mellem 17 og 70%.1 Fænomenet omtales ofte som ”kemohjerne”, men dette er misvisende, da problemerne både forekommer inden behandling påbegyndes og findes hos kræftpatienter, der ikke har fået kemoterapi. Det synes således at være en mere generel følge af kræftsygdom og behandling ...

Årligt diagnosticeres mere end 750 patienter med ventrikel- og cardiacancer i Danmark. Prognosen er fortsat dårlig, primært grundet sen sygdomsopsporing, og deraf debuterer flere med mere avancerede tumorstadier samt dissemineret sygdom. Dette betyder, at kun 30-35% af patienterne får intenderet-kurativ behandling.1 Den multidisciplinære team (MDT)-konference udgør en vigtigt del af udredningen af cancersygdom i et ...

I Danmark fik 862 patienter i 2014 stillet diagnosen nyrekræft ud af i alt 39.253 nye kræfttilfælde.1 Antallet af kræfttilfælde stiger, og nogle af de vigtigste grunde til stigningen er, at vi bliver flere mennesker, og at vi bliver ældre. Der er sket store fremskridt i behandlingen med nyrekræft både på den kirurgiske og onkologiske ...

Da den belgiske forsker Thierry Boon i 1991 identificerede det første humane T-celle tumor antigen, Melanoma associated antigen 1 (MAGE1),1 viste det sig at være et testis protein med ektopisk ekspression i cancer. Siden har sammenligningen af genekspressions-profiler for forskellige typer cancer og normalvæv identificeret flere hundrede gener, der hos raske kun er udtrykt i ...

I 2014 fik 952 personer i Danmark stillet diagnosen pancreascancer.1 Selv om sygdommen kun udgør ca. 2-3% af alle cancertilfælde, er det med en femårs overlevelse på 5-7% den fjerde hyppigste årsag til cancerdød i den vestlige verden.2 Den eneste helbredende behandling er kirurgi med fjernelse af hele tumorbyrden. Desværre er det kun 10-20% af ...

Når kvinder inviteres til mammografiscreening, er formålet at opdage eventuel cancer, inden den har udviklet sig og givet symptomer.1 Når kvinder ikke screenes, er det først, når de kan mærke en knude i brystet eller på anden måde har mistanke om brystkræft, at de kan henvende sig til deres læge, som via et diagnostisk forløb ...

Hvert år får 1500 kvinder under 54 år brystkræft, hvilket svarer til ca. en tredjedel af det samlede antal danske kvinder, der årligt diagnosticeres med brystkræft. Et ud af ni dødsfald blandt kvinder i alderen 35-54 år skyldes brystkræft.1 Hvis gennemsnitsfamilien består af 1,7 børn, er det et realistisk estimat, at der hvert år er ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 9 • oktober 2019
13. årgang
  • Diabetesmedicin
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Kighoste
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge