Malignt melanom er karakteriseret ved et højt metastatisk potentiale og en udtalt resistens mod adjuverende behandling, om end nye typer af immunte-rapi tegner lovende for nogle patientgrupper. Desuden kan maligne melanomer, i visse tilfælde, være særdeles vanskelige at skelne fra benigne nævi. Patologens vurdering kræver stor erfaring, og der findes ingen entydig metode, der med sikkerhed ...

Patienter med cancer bliver på bagrund af den grundlæggende sygdom, de kirurgiske eller medicinske behandlinger samt ernæringsmæssige problemer ofte anæmiske. Kronisk anæmi kan hos cancer patienter være årsag til nedsat performance status samt livskvalitet og dårligere overlevelse. Ved akut kritisk sygdom, for eksempel på grund af sepsis, kan den akutte sygdom forårsage svær anæmi eller yderligere ...

Større fokus på venøs tromboemboli ved cancer

Onkologi | Marianne Ingerslev Holt | 7. Dec 2017 kl. 3:47 | ,,

Incidensen af venøs tromboemboli (VTE) hos indlagte patienter med aktiv cancer er omkring syv gange højere end hos tilsvarende patienter, der ikke har cancer – og medfører betydelig forværring af prognosen. Således har et dansk studie vist, at et års-overlevelsen er 12% hos patienter med samtidig venøs tromboemboli på tidspunktet for cancerdiagnosen sammenlignet med 36% hos ...

Adolescent idiopatisk skoliose (AIS) er en pludselig opstået deformitet i rygsøjlen, som opstår blandt unge drenge og piger i forbindelse med deres vækstspurt i teenageårene, og medfører en rotation af ryghvirvlerne i forhold til hinanden. Sygdommen udvikler sig gradvist, mens ryggen når sin sluthøjde og medfører en krumning af rygsøjlen, som er C eller et S ...

Inflammationsmarkører og cancer

Onkologi | Kristine H. Allin | 28. Aug 2017 kl. 2:35 | ,

Inflammation og cancer er tæt forbundne: Kronisk inflammation kan fremme udvikling af cancer, og cancerceller kan stimulere inflammation i tumorens nærmiljø samt et systemisk immunrespons.1 Ofte dirigeres immunresponset i en uheldig retning således, at cancercellerne ikke angribes, men yderligere tumorvækst og metastasering derimod fremmes. Eftersom de tidlige symptomer på cancer ofte er u-specifikke, diagnosticeres mange cancersygdomme på ...

Udvikling af nye specifikke målrettede onkologiske behandlinger har nødvendiggjort nye non-invasive modaliteter at diagnosticere, tumor graduere og evaluere respons på. Positron emission tomography med 18F mærket fluorodeoxyglucose (18F-FDG-PET) har i de seneste ti år været rutine modalitet til karakterisering af mange forskellige cancerformer. 18F-FDG er en glukose analog og transporteres over cellemembranen i cancerceller ved ...

Siden de biologiske lægemidler blev godkendt til behandling af reumatoid artrit (RA), har der været fokus på risiko for cancerudvikling hos RA-patienter behandlet med disse lægemidler. Specielt TNF-α hæmmerne har været under loop, da TNF-α cytokinet spiller en vigtig rolle i supression af tumordannelse, og teoretisk set kunne hæmning af cytokinet øge risikoen for cancerudvikling. Tidligere ...

Hvert år rammes ca. 450 kvinder i Danmark af ovariecancer. Af ukendte årsager har Danmark en meget høj incidensrate af ovariecancer (15/100.000 kvinder), hvilket giver en livstidsrisiko for at få ovariecancer på 2%. Langt de fleste, der rammes af ovariecancer, er postmenopausale (80%), og 65% opdages først i avanceret stadium. Sidstnævnte er årsagen til, at ...

Bakteriæmi er en hyppig årsag til indlæggelse med en årlig incidens omkring 200 pr. 100.000 personer, hvoraf ca. halvdelen er erhvervet uden for sygehus. Blandt patienter med cancer er incidensen endnu højere. Den hyppigst isolerede mikroorganisme i blodet er E.coli, hvor fokus oftest er urinveje eller abdomen, men forbliver ukendt hos op mod 20-30% af tilfældene. ...

Bakteriæmi er en hyppig årsag til indlæggelse med en årlig incidens omkring 200 pr. 100.000 personer, hvoraf ca. halvdelen er erhvervet uden for sygehus.1 Blandt patienter med cancer er incidensen endnu højere. Den hyppigst isolerede mikroorganisme i blodet er E.coli, hvor fokus oftest er urinveje eller abdomen, men forbliver ukendt hos op mod 20-30% af ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge