Brystkræft er den mest almindelige form for kræft blandt kvinder i verden med ca. 1,7 millioner nye tilfælde om året. I Danmark var incidensen 4686 fra 2010-2014 svarende til 25,7% af alle kræfttilfælde.2 Ved udgangen af 2014 var prævalensen 62.150 for kvinder og den relative fem-års overlevelse var 86% [CI:86-87]. På trods af en god prognose viser ...

Hvert år bliver ca. 4700 danske kvinder diagnosticeret med brystkræft. Behandlingen består af operativ fjernelse af dele af eller hele brystet, og alt efter tumors karakteristika kan der være indikation for kemo-, stråle- og/eller endokrinterapi. Overlevelsen efter brystkræft er markant forbedret de seneste årtier. Dette har ført til et øget fokus på senfølger til behandlingen, hvoraf ...

Brystkræft er på verdensplan den hyppigste kræftform blandt kvinder. I Danmark får ca. 4500 kvinder årligt stillet diagnosen, hvilket også gør brystkræft til den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark. De seneste 30-40 år er overlevelsen blandt brystkræftpatienter forbedret væsentligt. Det skyldes formentlig en tidligere diagnosticering af brystkræft efter indførelsen af mammografiscreening på nationalt plan i 2007, samt ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge