Brystkræft er på trods af store fremskridt inden for diagnosticering og behandling stadig ansvarlig for en stor del af kræftrelaterede dødsfald hos kvinder verden over. Op til 29% af den kvindelige befolkning i Europa vil potentielt blive diagnosticeret med brystkræft, og mere end 25% af disse kvinder forventes at dø som følge af sygdommen.1,2  Metastatisk ...

Okkult brystkræft hos kvinder, som får foretaget brystreduktion

#305E78 | Camilla Bille | 4. Jan 2019 kl. 12:42 |

Indimellem diagnosticeres der brystkræft hos en kvinde, som forinden har fået foretaget en brystreduktion. Den videre kræftbehandling for kvinden, som således har haft okkult brystkræft, vanskeliggøres betydeligt af, at brystet og lymfebanerne nu er skåret igennem. Chancen for identifikation af skildvagtslymfeknuder vanskeliggøres, og kvinden risikerer at ende med fjernelse af alle lymfeknuder i armhulen, og ...

Vægtændringer hos kvinder under og efter behandling for brystkræft er en kendt problemstilling, der har været undersøgt kvantitativt gennem årtier på grund af en påvist sammenhæng mellem vægtændringer og en øget risiko for tilbagefald og tidlig død efter brystkræftdiagnosen.1-4  Enkelte studier har undersøgt kvindernes oplevelse af vægtændringer fra et kvalitativt perspektiv for at få belyst, ...

Overlevelsen efter brystcancer er gradvist blevet bedre over de seneste årtier i Danmark. Fem-årsoverlevelsen er således oppe på 87% for kvinder diagnosticeret med brystcancer i perioden 2011-2015 ifølge tal fra Nordcan.1 Udover prognostiske faktorer såsom alder, lymfeknudestatus, tumorstørrelse, malignitetsgrad, østrogen-receptor status og HER-2 status er der flere livsstilsfaktorer, som ser ud til at påvirke overlevelsen ...

Menneskekroppen består ikke kun af celler; den ekstracellulære matrix (ECM), der består af makromolekyler udskilt af cellerne, fylder størstedelen af volumenet imellem cellerne. Disse makromolekyler bestemmer cellulær adfærd, såsom overlevelse, differentiering, migration og proliferation.1-3  Vigtigere er, at ECM i forbindelse med kræft er meget forskelligt fra den normale ECM. Det umiddelbare miljø omkring kræftceller, kendt ...

En national kohorteundersøgelse, udgående fra Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS) ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, peger på, at ca. hver femte kvinde oplever ”næsten daglige” eller mere hyppige smerter syv-ni år efter brystkræftbehandling.1  En smerteaudit gennemført ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital viste tilsvarende, at 38% af alle kræftpatienter i opfølgningsforløb på tværs af diagnosegrupper havde ...

Carboplatin-regime som behandlingsmulighed til senstadie brystkræft

#305E78 | Lena Hedegaard Rosvig | 19. Jun 2018 kl. 8:55 |

Trods væsentlige fremskridt i behandlingen af brystkræft over de senere år, er der stadig 20-25 % af patienterne, som får tilbagefald. Når patienten udvikler metastatisk sygdom, vil behandlingen være palliativ. Ved metastatisk sygdom er formålet med behandlingen at lindre symptomer forårsaget af sygdommen, at bevare eller forbedre patientens livskvalitet og om muligt forlænge livet. I ...

En kræftdiagnose vil for mange være et eksistentielt chok og en livskrise, der betyder, at der stilles spørgsmålstegn ved, hvad der giver livet mening, værdi og formål. Både kræftsygdommen og behandlingen kan bidrage til, at patienten kan opleve psykologiske reaktioner, som kan opstå, uanset hvor i sygdomsforløbet patienten er, og måneder efter behandlingen er slut.1  ...

Sentinel lymph node dissection – National variation hos patienter med DCIS

#305E78 | Emil Villiam Holm-Rasmussen | 7. maj 2018 kl. 1:30 |

Ductal carcinoma in situ (DCIS) er en præmalign brystlæsion, der hvert år rammer tæt på 500 danske kvinder. Efter indførelsen af organiseret national mammografi-screening i perioden 2007-2010 så man en fordobling i antallet af patienter diagnosticeret med DCIS.  Standardbehandlingen af DCIS består af brystbevarende kirurgi efterfulgt af stråleterapi. Mastektomi tilbydes kun til patienter med multifokal ...

Det er velkendt, at BRCA1 eller BRCA2 mutation  er sygdomsdisponerende og medfører en øget risiko for udvikling af bryst- og æggestokkræft hos kvinder. Den øgede risiko nedarves med autosomal dominant arvegang, så når man ved genetisk udredning påviser en sygdomsdisponerende mutation i BRCA1 eller BRCA2, anbefales genetisk udredning til mutationsbærerens slægtninge.  Kvindelige BRCA1 mutationsbærere har en kumuleret livstidsrisiko ved 70 års alderen på ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge