Patienter med avanceret metastatisk HER2-postiv brystcancer, der tidligere har været behandlet med trastuzumab, pertuzumab, og T-DMI, har god effekt af trastuzumab deruxtecan (T-DXd). Dette konkluderede Ian E. Krop, Director, Clinical Research for the Breast Oncology Program, Dana-Farber Cancer Institute og  Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School, ved præsenttaionen af abstractet Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201a) ...

Mette sætter sig på stolen i det lille lokale, hvor en sygeplejerske og en læge venligt tager imod hende. Ved siden af sidder hendes mand, som har taget fri fra arbejde for at være med til samtalen. Mette har for seks dage siden fået besked om, at hun har en knude i det ene bryst, ...

Kognitive vanskeligheder er en hyppigt rapporteret problemstilling blandt brystkræftpatienter umiddelbart efter en kræftdiagnose og under den efterfølgende behandling. Begreber som ”kemohjerne” eller ”kemotåge” anvendes ofte af patienterne til at beskrive disse vanskeligheder, som inkluderer nedsat koncentrationsevne, forringet hukommelse, problemer med at finde de rigtige ord samt udfordringer med planlægning, overblik og beslutningstagning.  Kognitive vanskeligheder i ...

Tidlig diagnostik samt effektive og konsekutive behandlingsregimer har forbedret overlevelsen for patienter med en brystkræftdiagnose. Aktuelt er fem-års overlevelsen for danske kvinder 87% (NORDCAN). Multimodale og aggressive behandlingsregimer efterlader dog et aftryk i psyke og krop. Senfølg-er er blevet lige så komplekse og varierede i udtryk som behandlingsforløbene. Håndtering af langtidseffekter hos helbredte kvinder bør ...

Ny kombinationsbehandling af triple-negativ brystkræft viser så gode resultater i studiet IMPassion130, at behandlingen netop er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hovedforskeren bag studiet ser allerede behandlingen som standard til PD-L1 positive patienter. Patienter med triple-negativ brystkræft kan nu behandles med en ny kombinationsbehandling af immunterapi, Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi (nab-paclitaxel). Dette ...

Der er i dag mere end 60.000 danske kvinder, som lever med diagnosen brystkræft. Et betydeligt antal af brystkræft-overlevere oplever efter behandling én eller flere kræft-relaterede bekymringer og/eller specifikke senfølger af behandlingen.  Træthed, søvnforstyrrelser, smerter, depression samt frygt for tilbagekomst af kræft er hyppigt forekommende generelle følger efter den komplekse behandling, som gives til brystkræftpatienter. ...

Pembrolizumab kombineret med kemoterapi som neoadjungerende behandling øger overlevelsen for patienter med triple-negativ brystkræft. Det viser netop offentliggjorte resultater på ESMO 2019.  Studiet er ledet af professor Peter Schmid fra Barts Cancer Institute. Ved den europæiske kræftkonference i Barcelona, ESMO 2019, præsenterede han resultater fra fase III-studiet KEYNOTE-522. KEYNOTE-522 er et RCT-studie, der inkluderer patienter ...

I januar 2020 påbegyndes et nationalt, randomise-ret, kontrolleret studie, som har til formål, at undersøge om fælles beslutningstagning, understøttet af et beslutningsstøtteværktøj, skaber større patient-involvering for patienter med brystkræft, når der skal tages stilling til adjuverende strålebehandling. Studiet hedder “Danish Breast Cancer cooperative Group Randomized Trial Shared Decision Making” (DBCG RT SDM).  Kvinder med brystkræft ...

Kan brug af Patient Reported Outcome (PRO) – og dermed patientinddragelse i behandlingen være et nyt aktiv i et kræftbehandlingsforløb? Kan man forestille sig, at det vil være en ekstra ressource i behandlingen at inddrage patientens egen-rapportering af symptomer? Vil det kunne forbedre patientens behandlingsforløb? For nogle år siden gennemførte vi projektet MammaGoPro, som er ...

Behandlingen af brystkræft foregår i dag i et multidiciplinært team af brystkirurger, onkologer og plastikkirurger. Den kirurgiske behandling kan efterlade patienterne med synlige ar, asymmetri og, hos mastektomerede patienter, et manglende bryst. De senere års forbedring af prognosen af brystkræft har resulteret i øget fokus på det kosmetiske resultat. For mastektomerede patienters vedkommende drejer det ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge