Det er velkendt, at BRCA1 eller BRCA2 mutation  er sygdomsdisponerende og medfører en øget risiko for udvikling af bryst- og æggestokkræft hos kvinder. Den øgede risiko nedarves med autosomal dominant arvegang, så når man ved genetisk udredning påviser en sygdomsdisponerende mutation i BRCA1 eller BRCA2, anbefales genetisk udredning til mutationsbærerens slægtninge.  Kvindelige BRCA1 mutationsbærere har en kumuleret livstidsrisiko ved 70 års alderen på ...

Den organiserede screening for brystkræft begyndte i København i 1991, hvor alle kvinder i alderen 50-69 år bliver inviteret til screening hvert andet år. Selvom studier viser, at screeningsprogrammet har en sensitivitet på 88% samt en specificitet på 99%, vil der være kvinder, der på grund af et positivt resultat, oplever at blive indkaldt til ekstra undersøgelser, ...

Velkendte faktorer for behandlingsrespons og overlevelse efter brystkræft med fjernmetastaser omfatter blandt andre metastasebyrde, -størrelse og -lokalisation, aggressivitet af primærtumor og hormonreceptorstatus. Mere udbredt brug af onkologiske lægemidler, såsom monoklonale antistoffer har forbedret overlevelsen inden for metastatisk brystkræft, hovedsageligt blandt yngre kvinder.  Flere studier antyder, at de forskellige biologiske undertyper af brystkræft blandt andet kendetegnes ved, ...

Kvinder med svær overvægt, eller fedme, deltager mindre i screening for brystkræft end andre kvinder. Efter overgangsalderen har overvægtige kvinder imidlertid højere risiko for brystkræft end kvinder med normal vægt. Overvægtige kvinder har også et mere fedtholdigt brystvæv end andre kvinder, og tumorer i fedtholdigt brystvæv opdages lettere ved mammografi end tumorer i kirtelholdigt brystvæv. ...

Velkendte faktorer for behandlingsrespons og overlevelse efter brystkræft med fjernmetastaser omfatter blandt andre metastasebyrde, -størrelse og -lokalisation, aggressivitet af primærtumor og hormonreceptorstatus. Mere udbredt brug af onkologiske lægemidler, såsom monoklonale antistoffer har forbedret overlevelsen inden for metastatisk brystkræft, hovedsageligt blandt yngre kvinder.1-3  Flere studier antyder, at de forskellige biologiske undertyper af brystkræft blandt andet kendetegnes ...

Mammografiscreening begyndte i Danmark i 1991 i Københavns Kommune. Siden fulgte Fyns Amt, Frederiksberg, Bornholm og Vestsjællands Amt, men først ved dannelsen af de fem regioner blev det besluttet, at alle danske kvinder i alderen 50-69 år skulle have et tilbud om mammografiscreening. Det nationale screeningstilbud begyndte i 2007, og med udgangen af 2010 var ...

CHEK2 mutation og brystkræft

Onkologi | Stig E. Bojesen | 24. Jan 2017 kl. 9:02 |

CHEK2 er et protein, der patruljerer i cellens kerne for at finde DNA-skader. Når disse opdages, bliver cellen forhindret i at dele sig, indtil problemet er løst. Hvis det ikke kan løses, er CHEK2 med til at få cellen til at begå programmeret selvmord. CHEK2 er på denne måde med til at bevare DNA intakt ...

En hastig udvikling inden for målrettet og individualiseret behandling har ført til opdagelse af en lang række stoffer, som kan påvirke bekæmpelsen af specifikke kræftformer. Sådanne stoffer er oftest ledsaget af såkaldte biomarkører, som kan måles i blod eller væv fra kræftpatienter. Undersøgelse for disse biomarkører sikrer, at kun patienter, der vil få gavn af ...

Af Ann Knoop, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Poly-(ADP-ribose)-polymerase (PARP) er et protein, der er forbundet med celleproliferation og reparation af enkeltstrenget DNA-brud. Hos brystkræftpatienter med BRCA1 og BRCA2 mutation er reparation af DNA-brud afhængig af PARP. Dette skyldes, at BRCA hos raske står for reparation af dobbeltstrengs DNA-brud, mens PARP medvirker til reparation ...

Af Iben Kümler, læge, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Indenfor bryst kræft var der på dette års ASCO-konference især fokus på tre emner: Behandling af triple negativ brystkræft (TNBC), behandling af HER-2 positive tumorer med targeteret behandling samt forebyggelsesstudier. • Triple negativ brystkræft Triple negativ brystkræft er kendetegnet ved at være både østrogen, progesteron og HER-2 ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge