Hvert år diagnosticeres omkring 275 børn og unge under 20 år med kræft i Danmark. Kræft hos børn er et af de medicinske områder, hvor vi har set de største gennembrud i behandlingen, hvilket betyder, at fire ud af fem børn i dag overlever en kræftdiagnose.1 Grundet kræftsygdommen – og ikke mindst kræftbehandlingen – har ...

I Danmark er der hvert år omkring 200 børn i alderen 0-18 år, der diagnosticeres med kræft, hvoraf ca. 40 af børnene rammes af en tumor i centralnervesystemet (CNS). Overlevelsen efter en tumor i CNS er steget markant de seneste årtier, og i dag vil omkring 75% af alle patienterne være i live fem år ...

På trods af, at børnekræft er en sjælden sygdom, og at der har været store fremskridt inden for behandling, er kræft stadigvæk den næst hyppigste dødsårsag blandt børn i den vestlige verden, eftersom én ud af fem ikke overlever.1 Uagtet dette er ætiologien stort set ukendt.2 Undersøgelser har indikeret en stigning i hyppigheden af børnekræft ...

Leversygdomme hos overlevere af børnekræft i Norden

Onkologi | Filippa Nyboe Norsker | 21. Nov 2018 kl. 2:14 |

Hvert år diagnosticeres omkring 275 børn og unge under 20 år med kræft i Danmark. Kræft hos børn er et af de medicinske områder, hvor vi har set de største gennembrud i behandlingen. Disse gennembrud betyder, at fire ud af fem børn i dag overlever en kræftdiagnose.1 Desværre ved vi, at overlevere efter børnekræft har ...

Akut lymfoblastær leukæmi er hos voksne en sjælden leukæmiform med 30-35 tilfælde om året i Danmark, hvorimod det hos børn under 18 år er den hyppigste kræftsygdom med ca. 45 tilfælde årligt. Fra år 2000 og frem blev flere amerikanske og europæiske studier publiceret, og de viste en væsentlig overlevelsesfordel for yngre voksne, når de blev ...

På trods af, at børnekræft er en sjælden sygdom, og at der har været store fremskridt inden for behandling, er kræft stadigvæk den næst hyppigste dødsårsag blandt børn i den vestlige verden, eftersom én ud af fem ikke overlever. Uagtet dette er ætiologien stort set ukendt. Undersøgelser har indikeret en stigning i hyppigheden af børnekræft siden ...

På trods af, at børnekræft er en sjælden sygdom, og at der har været store fremskridt inden for behandling, er kræft stadigvæk den næst hyppigste dødsårsag blandt børn i den vestlige verden, eftersom én ud af fem ikke overlever.1 Uagtet dette er ætiologien stort set ukendt.2 Undersøgelser har indikeret en stigning i hyppigheden af børnekræft ...

Overlevelsen efter kræft er steget markant de seneste årtier på grund af den store udvikling, der er sket inden for kemoterapi, stråleterapi og nye former for behandling. Bagsiden af denne succes er, at de nyere og ofte mere intensive behandlinger kan give en øget risiko for, senere i livet, at udvikle sygdomme. Personer, der bliver ...

Overlevelsen efter kræft er steget markant de seneste årtier på grund af den store udvikling, der er sket inden for kemoterapi, stråleterapi og nye former for behandling. Bagsiden af denne succes er, at de nyere og ofte mere intensive behandlinger kan give en øget risiko for, senere i livet, at udvikle sygdomme. Personer, der bliver ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge